Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Säkerhetsarbetet har stagnerat

Trots att byggsektorn fortsätter vara värst drabbad när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har ytterst lite hänt i det förebyggande säkerhetsarbetet de senaste 2 – 3 åren. Exempelvis anser fortfarande fler än var femte chef att det är nödvändigt att tänja på regler för att få arbetet att fungera. Det visar en ny Novus-undersökning bland drygt 2 000 chefer i samhällsbyggnadssektorn, genomförd på uppdrag av Byggcheferna.

– Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person dör i arbetet varje månad i vår sektor. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

I undersökningen har Novus kartlagt hur arbetsmiljöarbetet med fokus på säkerhet har utvecklats sedan samma frågor ställdes 2019 och 2020. De viktigaste resultaten i sammandrag:

  • Det är även i år alltför vanligt att tänja på arbetsmiljöregler. Drygt var femte chef, 23 procent, anser sig vara tvingad att tänja på reglerna för att få arbetet att fungera. Bland de unga cheferna svarar fler än var tredje, 35 procent, att de tvingas tänja på reglerna.
  • Att göra riskanalyser är fortfarande inte en självklarhet. Var femte chef, 20 procent, uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.
  • Tvärt emot vad forskningen lär oss, ligger fokus i första hand på att hantera avvikelser. Det har inte skett något egentligt skifte till att arbeta lika mycket för att uppmärksamma och förstärka de önskade säkra beteendena.
  • Det delas ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon brutit mot säkerhetsreglerna nu, än för två år sedan.

– Jag tror att vi måste ställa oss frågan: Har vi chefer rimliga förutsättningar att arbeta för att nå nollvisionen? Klarar vi att ta det ansvar som krävs för att alla, precis alla, ska komma hem hela och oskadda efter jobbet varje dag? Eller finns det faktiskt ett systemfel i hur vi arbetar med säkerhet i dag, som gör att vi inte kommer någon vart i praktiken? säger Jeanet Corvinius.

Publicerad 2022-10-05 i Press

Följ oss på
sociala medier