Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Så gynnas du av Ledaravtalet

När din lön ska sättas ligger Ledaravtalet till grund. Ett ramverk som på två sätt är unikt inom byggsektorn.

Ledaravtalet är en överenskommelse mellan din arbetsgivare och Ledarna. Den handlar om hur processen med att bestämma din lön ska gå till.

– Det är ett tillsvidareavtal för lokal lönebildning, säger Ledarnas bransch- och avtalsansvariga Irena Franzén. Det är det enda tillsvidareavtalet inom byggsektorn. Nu har andra förbund inom bygg valt att pausa sina centrala löneavtal, medan vårt avtal löper på tills vidare och behandlas därefter. Samtidigt finns lokala Ledarklubbar som kan bedöma situationen på ett annat sätt och kanske bestämmer sig för andra lösningar.

– Det som är viktigt att komma ihåg är att din arbetsgivare inte ensidigt kan bestämma att det inte blir någon lönerevision för Ledarnas medlemmar. Om lönerevisionen av olika anledningar inte blir av krävs en överenskommelse med antingen den lokala Ledarklubben eller, om en klubb inte finns på företaget, den enskilda medlemmen.

Vad mer är unikt med Ledaravtalet?

– Synsättet. Att vi inte sätter några centrala nivåer för löneutrymmet. Inom andra förbund anger man en siffra, ”höj lönen med en viss procent”, men Ledarna menar att lönesättningen ska ske på företagsnivå, utifrån vad medlemmen presterar och i relation till hur det går för företaget. Har det gått jättebra för ett bolag ska det avspeglas i lönen hos dem som varit med och bidragit till företagets goda resultat.

Vad händer om företaget går dåligt?

– Ledaravtalet betyder inte att arbetsgivaren kan göra som den vill när medlemmen ska få sin nya lön, utan arbetsgivaren har ett ramverk att förhålla sig till. På så sätt undviks att medlemmar nollas då det inte står en centralt angiven siffra i löneavtalet. Om du får ringa eller ingen höjning måste företaget göra en handlingsplan som talar om hur företaget kan bidra till att du gör ett bättre resultat nästa år. Men om det går extremt dåligt för företaget, så att det finns väldigt lite löneutrymme, kan man diskutera andra alternativ, som exempelvis en utbildning eller fler semesterdagar det aktuella året.

Mer information om Ledaravtalet hittar du på Ledarnas sajt

Publicerad 2020-10-06 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier