Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Så arbetar branschen mot diskriminering

Myndigheten DO (Diskrimineringsombudsmannen) har granskat hur bygg- och anläggningsbranschen jobbar mot diskriminering och trakasserier. Resultatet: 92 procent av arbetsgivarna lever inte upp till diskrimineringslagens krav. Vad beror det på?

I ett samtal med branschrepresentanter den 4 februari ville DO diskutera orsaker och åtgärder. I webbinariet deltog Byggföretagen, Installatörsföretagen, Svenska Elektrikerförbundet, Byggnads och Byggcheferna.

– Det finns en kultur i vår bransch som hämmar vår utveckling och som bygger på snäva mansnormer, sa Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. Det handlar inte bara om kön, utan om all form av diskriminering av människor. Kan vi ersätta den exkluderande machokulturen med en inkluderande kultur får vi bukt på problemet att människor diskrimineras.

– Våra medlemsföretag vill leva upp till diskrimineringslagen, det är en superviktig fråga för företagens attraktivitet på arbetsmarknaden och för kompetensförsörjningen, sa Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson.

– Jag blir glad av att höra hur arbetsgivarsidan pratar om de här frågorna idag, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm. När vi 2015 startade kampanjen Stoppa machokulturen tillsammans med Byggcheferna fick vi höra att vårt arbete var kontraproduktivt. Även om vi har mycket kvar att göra så är attityden idag en helt annan.

Men även om många i branschen är överens om behovet av en inkluderande arbetsmiljö ställde sig delar av panelen tveksamma till begreppet machokultur:

– Macho kan också låta coolt i människors öron och är därför inte enbart hjälpsamt. Men i grunden vill vi alla samma sak och ska inte överdriva skillnaderna mellan fack och arbetsgivare, sa Tanja Rasmusson.

– Det finns en risk att ordet machokultur uppfattas som ett hot och att det lägger skuld på de som i dag är normen i branschen. Mottagaren stänger dörren till förändring, sa Installatörsföretagens företagsrådgivare Annica Hammar. 

Kajsa Hessel konstaterade att det inte är bra att enbart belysa det negativa:

– Det man fokuserar på växer, sa hon. Därför har vi alltid med oss positiv inspiration när Byggcheferna föreläser om machokultur på skolor där chefer utbildas för jobb i branschen. Därför finns också ett stipendium som medlemmar i Byggcheferna kan få för åtgärder som river machokultur.

Kajsa Hessel fick också frågan om humor är ett bra verktyg för att skapa förändring.

– Ja, i Byggcheferna har vi alltid tyckt att det är ett bra sätt att jobba sig in i hjärtat hos människor.

Alla i panelen fick avsluta med ett kort svar om vad som är viktigt för att få diskrimineringslagen att fungera bättre. Svaren handlade om tydlighet, kommunikation, ledarskap, kompetens och vilja till förändring, vilket också överensstämde med DO:s uppfattning.

På DO:s sajt finns hela rapporten Bygg, förebygg och prioritera. Ta också gärna del av Guiden till aktiva åtgärder och det material som DO har tagit fram tillsammans med Arbetsmiljöverket: Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Publicerad 2021-02-05 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier