Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Så är läget i årets avtalsrörelse

Årets avtalsrörelse pågår hela våren. Som medlem i Byggcheferna representeras du av Irena Franzén (bransch- och avtalsansvarig på Ledarna) samt delegater utsedda av styrelsen.
Här är Irena Franzéns rapport från avtalsrörelsen hittills:

”Den 1 februari växlade Ledarna yrkanden med Byggföretagen och det blev den skarpa början för när vår delegation gick in i avtalsrörelsen.

Den 20 februari var det dags för fastighetsbranschen, då vi växlade yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Den 22 februari växlade vi yrkanden med de fem arbetsgivarorganisationerna inom Byggnära.

Den 14 april ska vi växla yrkanden med det sista avtalsområdet, som blir Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Ledarnas viktigaste yrkanden i denna avtalsrörelse är att förbättra tillämpningen av Ledarnas löneavtal ute på företagen. Några yrkanden på ändringar i texten i löneavtalet har vi inte inom denna delegation – innehållet är lika relevant som det var för 30 år sedan, då Ledaravtalet tecknades. Från Ledarnas perspektiv ser vi dock en alldeles för stor följsamhet gentemot andra förbunds löneavtal. Vår syn på lön knyter an till företagets produktivitet och lönsamhet, det är där löneutrymmet skapas. Dessutom är vårt löneavtal ett tillsvidareavtal och därför behöver vi inte vänta in övriga förbund. I våra löneavtal står det angivet ett revisionsdatum, om det inte är så att lokala parter kommit överens om något annat revisionsdatum.

Ett annat viktigt yrkande är inom det vi kallar Hållbara chefer, som handlar om chefens förutsättningar och arbetsmiljö. Varje företag behöver kunna erbjuda de organisatoriska förutsättningar som krävs för att hantera alla delar i chefsuppdraget. Yrkandet angående hållbara chefer ser likadant ut på samtliga avtalsområden, men vi kommer att landa olika då förutsättningarna skiljer sig åt inom olika avtalsområden i delegationen.

Vår målbild är att det första avtalet ska tecknas i mitten av april och att det sista ska tecknas vid månadsskiftet maj/juni.”

 

På Ledarnas sajt kan du läsa mer om avtalsrörelsen 2023: Klicka här

Hur våra motparter lyfter avtalsrörelsen kan du läsa här: Byggföretagen, Installatörsföretagen, Fastigo

Byggchefernas delegater i avtalsrörelsen:
Jeanet Corvinius
Stefan Limstrand
Yvonne Stenman (avser Byggföretagen)
Örnulf Thorsen (avser Installatörsföretagen samt övriga inom Byggnära)
Anders Bürger (avser Fastigo)
Glenn Evans (avser Almega Fastighetsarbetsgivarna)

Publicerad 2023-03-10 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier