Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Pandemin ökar korruptionen i bygg

Pandemin medför att korruptionen ökar i byggbranschen rapporterar cheferna. Trots att branschen länge toppat mutbrottsstatistiken finns stora brister i det förebyggande arbetet. Och trots att en ny lag om visselblåsning träder i kraft om bara nio månader saknar 45 procent av cheferna en fungerande visselblåsning och många är rädda för repressalier. Det visar en ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna och Institutet Mot Mutor (IMM).

Pandemin har ingen dämpande effekt på korruptionen, snarare tvärtom:

  • Fler chefer jämfört med 2019 har sett misstänkt korruption den senaste 12-månadersperioden. 2020 svarar 13 procent av cheferna att de sett misstänkt korruption, en ökning med fem procentenheter från 2019.

Samhällsbyggnadssektorn är med sina många och ofta komplexa projekt, som involverar stora summor pengar, en särskilt riskutsatt sektor för korruption. Även byggprojektens många led med underleverantörer och kontakter mellan privat och offentlig sektor bidrar till en ökad risk.

– Korruptionsrisker ökar i kristider och pandemin är inget undantag. Det är därför av största vikt att företag och organisationer fokuserar på det förebyggande antikorruptionsarbetet. Det behöver finnas tillräckliga resurser och tydlig information kring hur man ska rapportera och hantera misstankar om oegentligheter, säger Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på IMM.

Trots att branschen under lång tid toppat mutbrottsstatistiken är det korruptionsförebyggande arbetet i hög grad frånvarande:

  • 6 av 10 chefer menar att korruption inte är något man pratar om på jobbet.
  • Bara hälften av cheferna anser att korruption är vanligt förekommande.
  • 45 procent av cheferna saknar en fungerande visselblåsningsfunktion för att anmäla misstankar och incidenter.
  • En femtedel av cheferna kan inte utesluta att repressalier drabbar de som visselblåser.
  • Företagen agerar i blindo eftersom hälften av cheferna svarar att man sällan eller aldrig gör riskanalyser.

Om nio månader träder en ny visselblåsningslag i kraft men de flesta företagen i branschen har hela omställningen till lagkraven kvar att göra. Mot bakgrund av det och hur utsatt branschen är för korruption uppmanar Byggcheferna och IMM företagen inom samhällsbyggnad att trappa upp sitt korruptionsförebyggande arbete.

– Om inte ens cheferna kan eller vågar visselblåsa kan vi vara ännu säkrare på att deras medarbetare inte gör det. Vi som är branschens chefer vill göra rätt och då måste risken för repressalier undanröjas, säger Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Publicerad 2021-03-30 i Press

Följ oss på
sociala medier