Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

NCC-chef i Örebro får stipendium för mångfaldsarbete

Sexuella trakasserier på jobbet ledde till ett positivt förändringsarbete som omfattar alla. Nu får Anders Bürger, projektchef på NCC Building i Örebro, stipendium för sitt arbete med Projekt Respekt. Bakom stipendiet står Byggcheferna och stiftelsen Lars Bergqvist som varje år delar ut 60 000 kronor för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad.

– Det är glädjande och viktigt att frågor om respekt och hur vi är med varandra uppmärksammas, säger Anders Bürger. En stor del av stipendiet kommer jag dela med de som drivit projektet tillsammans med mig. En annan del kommer gå till ett utvecklingsprojekt i Kenya.

Efter att ha vidtagit åtgärder kring de människor som var inblandade i sexuella trakasserier startade en arbetsgrupp bestående av tjänstemän, yrkesarbetare och chefer ett projekt för att förstärka värderingarna på arbetsplatsen.

– Jag blev förbannad, säger Anders Bürger. Det där ska inte få finnas. Vi måste reagera på de saker som blir fel. Vi är för många som inte säger ifrån. Där tror jag att män i min ålder har störst ansvar.

Projekt Respekt genomförs nu vid samtliga arbetsplatser inom NCC Building Örebro/Värmland. Det innebär att i alla byggprojekt får medarbetarna kunskap om vad som händer vid diskriminering och trakasserier; för den som utsätts, för den som tar emot en anmälan och för den som utsätter andra. Sedan blir alla involverade i ett grupparbete där medarbetarna tillsamman lyfter olika frågeställningar.

– Resultatet är att fler vågar ta ställning och säga ifrån vid dåliga beteenden. Majoriteten, vi som vill räknas bland de som är schyssta, måste säga ifrån, inte skratta med eller vara tysta i situationer där det krävs omedelbar reaktion på dåligt beteende.

Byggchefernas styrelse förstärkt med två externa experter motiverar valet av 2020 års stipendiat så här:

Projekt Respekt är ett framgångsrikt exempel på hur en verksamhet kan ta sig från policydokument till en levande arbetskultur som i ord och handling speglar företagets värdegrund. En kultur där medarbetare vågar stå upp för de schyssta beteenden de kommit överens om. Projekt Respekt sätter fokus på vikten av lokalt drivna initiativ och ger ett konkret exempel som små och stora företag kan inspireras av.

Samhällsbyggnadsbranschen har viktiga och roliga jobb men behöver bli bättre på jämställdhet och mångfald för att vara attraktiv för fler.

– Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att inspirera och uppmuntra med goda exempel som andra kan ta hjälp av i sin vardag. Och som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Publicerad 2020-10-09 i Press

Följ oss på
sociala medier