Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Hon får stipendium för mångfaldsarbete

Mathilda Scott, koncernHR-chef på Svevia, är årets Lars Bergqvist-stipendiat. Hon belönas för sitt arbete med att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet och mångfald på sin arbetsplats. Bakom stipendiet står Byggcheferna och stiftelsen Lars Bergqvist som varje år delar ut 60 000 kronor för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad.

Byggchefernas motivering till att Mathilda Scott är årets stipendiat lyder:

Mathilda Scotts arbete med att utforma ett utbildningsprogram, baserat på resultatet av det Machoindex som hennes arbetsgivare tagit fram, är föredömligt. Genom att utbilda företagets alla 2 200 chefer och medarbetare i normer, attityder och inkluderande kommunikation, kan en arbetsplatskultur präglad av jämställdhet och mångfald skapas.

– Jag är väldigt stolt och glad över att få ta emot stipendiet och att Svevias arbete för ökad mångfald, jämställdhet och inkludering uppmärksammas. Att driva en förflyttning inom detta område är affärskritiskt och en högt prioriterad fråga för såväl Svevia som för hela branschen. Arbetet med att implementera machoindex och skapa utbildningsprogrammet har involverat många. Det är bara tillsammans som vi på Svevia kan åstadkomma en bestående förändring, säger Mathilda Scott, koncernHR-chef på Svevia.

Som första företag i samhällsbyggnadssektorn använder Svevia Byggchefernas verktyg Machoindex för att mäta graden av machokultur i sin organisation. Efter mätningen har Mathilda Scott varit ansvarig för att utveckla ett utbildningsprogram för chefer och medarbetare.

Med utgångspunkt från resultatet i 2021 års machoindex har ett utbildningsprogram tagits fram för att hjälpa arbetsplatserna synliggöra och belysa de normer, attityder och omedvetna fördomar som kan finnas. Svevias 2 200 medarbetare har tagit del av utbildningarna och tillsammans diskuterat utmaningar och möjligheter för att skapa en förändring där förståelse och insikter är grunden för en förflyttning och en arbetsplatskultur som inkluderar alla.

Utbildningarna har berört:

  • Normer och attityder
  • Kompetensbaserad rekrytering
  • Inkluderande kommunikation

– Den största utmaningen vi såg vid mätningen av machoindex 2021 var problematiken med diskriminerande skämt, säger Mathilda Scott. Genom att synliggöra och börja prata om normer och beteenden på våra arbetsplatser blir vi ständigt mer medvetna om vår egen och andras omgivning. För att i arbetsgrupper kunna ha en dialog sinsemellan om vad som är inkluderande kontra exkluderande behöver var och en reflektera över sitt eget beteenden och fundera över vad som är okej respektive inte okej.

– Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att inspirera och uppmuntra med goda exempel som andra kan ta hjälp av i sin vardag. Och som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Anders Hinn, vice ordförande i Byggcheferna.

Publicerad 2022-10-26 i Press

Följ oss på
sociala medier