Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Hemarbete får inte fäste i byggbranschen

Pandemin gör det svårare att vara en bra ledare. Hemarbete får inte fäste i byggbranschen – en stor majoritet av cheferna planerar att återgå till att mest arbeta på arbetsplatsen när pandemin är över. Det är två slutsatser som går att dra av en färsk Novus-undersökning om hur pandemin påverkar samhällsbyggnadssektorn, genomförd på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna.

– Ledarskap handlar om relationer. Chefernas svar visar tydligt hur ledarrollen utmanas när vi inte kan träffa varandra på riktigt lika mycket som annars, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Pandemin gör det svårare att leda. Efter ett år av pandemi upplever betydligt fler chefer att det är svårare att vara en bra ledare totalt sett, än efter krisens första fas.

  • 43 % av cheferna i samhällsbyggnad anger att pandemin gör det svårare att vara en bra ledare än i krisens första fas.
  • Påverkan på ledarskapet handlar framför allt om att fokus på nuläget har ökat och bemanningsplanering blivit svårare.
  • 60 % av cheferna uppger att det är svårare att träffa medarbetarna.
  • Stress bland chefer och medarbetare har ökat.

Färre chefer i samhällsbyggnad arbetar hemifrån än chefer generellt på arbetsmarknaden.

  • 27 % har jobbat mestadels på distans. Att jämföra med 40 % för chefer i alla branscher.
    • 41 % har arbetat enbart på arbetsplatsen och 14 % enbart på distans.
  • Huvudsakliga skälet till en lägre grad av hemarbete är enligt 44 % av cheferna att närvaro på arbetsplatsen krävs.
  • 51 % av cheferna planerar att enbart arbeta på arbetsplatsen efter pandemin.

Publicerad 2021-06-02 i Press

Följ oss på
sociala medier