Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggcheferna kommenterar Byggnads uttalande om mobbning

I oktober har vi kunnat läsa om Byggnads rapport om att chefer kränker och mobbar medarbetarna. Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius har bemött detta i en rad artiklar. Så här kommenterar hon Byggnads uttalanden:

Byggcheferna står självklart inte bakom någon chef som kränker och mobbar. Det är alltid ett gravt felaktigt beteende.

Vi delar Byggnads uppfattning om att problemet med kränkningar, mobbning och dålig arbetsmiljö beror på den machokultur som råder.

Vi delar däremot inte Byggnads uppfattning om att chefer ensidigt är de som kränker, mobbar och bidrar till en oschysst arbetsmiljö.

Arbetsmiljön och arbetsplatskulturen är chefernas ansvar. Ingen chef vill ha en diskriminerande, trakasserande eller mobbande arbetskultur. Det har vi så länge vi har en machokultur. Den måste företagsledning, chefer och anställda tillsammans hjälpa till att bryta. Den kultur vi har är resultatet av allas beteenden och kräver ett medvetet krafttag i hela branschen för att förändra.

När det gäller kränkningar och mobbning visade en undersökning genomförd av Novus 2020 att nära var femte chef själv drabbats av mobbning och liknande dåliga beteenden. Bland kvinnliga chefer förekommer det dubbelt så ofta. Även yngre chefer är mer drabbade än samtliga chefer i undersökningen.

Vad behöver göras? Hur får vi till en förändring?

Det som måste hända är att fler företagsledningar samlar sina chefer och tillsammans bestämmer sig för att machokulturen ska bort från arbetsplatserna. Då behövs en kombination av åtgärder. De viktigaste anser Byggcheferna är:

• Stärka den tysta majoriteten. Vi har för få i branschens företag som vågar resa sig upp och säga ifrån när någon beter sig illa eller säger något kränkande.

• Bekämpa den grova och alltför utbredda dåliga skämtkulturen. När någon drar ett grovt skämt, låt bli att skratta själv och säg ifrån.

• Rusta cheferna. Chefer i samhällsbyggnad har komplexa uppdrag men många gånger saknar de kunskap och utbildning i att förändra och bygga företagskulturer. Åtgärda det. Gör det möjligt för chefer på alla nivåer i företaget att arbeta förebyggande och bygga sunda företagskulturer där alla kan trivas och samarbeta, och där individer kan prestera efter bästa förmåga.

Några av artiklarna och inslagen hittar du här:

https://www.nwt.se/2022/10/28/efter-byggnads-uttalande-om-mobbning-byggcheferna-svarar/
https://sverigesradio.se/artikel/byggcheferna-efter-mobbningsrapport-maste-bekampa-daliga-skamtkulturen
https://sverigesradio.se/artikel/byggchefernas-svar-efter-mobbingkritiken-lat-bli-att-skratta

Publicerad 2022-10-28 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier