Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Det viktigaste från Ledarnas kongress för oss i samhällsbyggnad

Förra veckan skrev ett 100-tal chefer historia när vi tillsammans och i största möjliga demokratiska anda genomförde en digital kongress.

– Det är spännande för någon som är så näringslivspräglad som jag att ”göra demokrati” i praktiken, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna. Att på en kongress se hur frågor lyfts, argument slipas mot varandra och hur ett beslut kan gå igenom för att majoriteten tycker så – även när högsta ledningen (här Ledarnas förbundsstyrelse) inte håller med. Det finns något riktigt fint i detta.

Byggcheferna stod denna gång bakom två förslag, eller motioner som det heter. Vi är särskilt glada att motionen som handlar om studenter som går direkt från skolbänken ut i ett chefsjobb fick gehör av en majoritet av kongressledamöterna.

Vi i Byggcheferna jobbar sedan länge mycket aktivt ute på de skolor där våra kollegor utbildas. För att till fullo skörda frukterna av denna satsning behöver vi bättre kroka arm med Ledarnas skickliga rekryterare så att ”chefsstudenterna” väljer att bli medlemmar hos oss när de ska ut i arbetslivet.

Chefsstudenter är Ledarnas allra bästa målgrupp att rekrytera i. De behöver inte övertalas att byta facklig tillhörighet, de är med oss längsta möjliga tid och de hjälper förbundet att hålla jämna steg med generationsväxlingen på arbetsmarknaden.

En annan höjdpunkt var att Ledarna ska bygga ett ännu bättre stöd för att vi branschföreningar ska kunna leverera bättre medlemsnytta. Det var många kloka beslut som klubbades, beslut som kommer bidra till att Ledarna gör skillnad i viktiga chefsfrågor på ett ännu mer relevant sätt för medlemmarna. Och som vi är övertygade gör Sveriges chefsorganisation Ledarna ännu mer attraktivt för ännu fler chefer än de 95 000 som redan idag är medlemmar.

Till nästa kongress, 2022, har vi också att se fram emot Ledarnas arbete för att motverka vuxenmobbning. Byggcheferna skrev en motion om detta redan till kongressen 2018 men nu ska innehållet i den bli verklighet. Mobbning är idag lika mycket ett problem bland vuxna som det är bland barn. Ingen vet exakt men man tror att uppåt 300 personer varje år tar livet av sig på grund av mobbning på en arbetsplats i Sverige. Det handlar om arbetsmiljön och för den har vi chefer ansvar. Det innebär att vi kan och måste ta ansvar. Ingen chef vill att någon i hens team blir mobbad och ändå är det så vanligt och får så allvarliga konsekvenser. Alltså är det en mycket viktig chefsfråga.

Därför är vi i Byggcheferna mycket nöjda med att Ledarnas kansli nu har i uppdrag att synliggöra och hjälpa oss chefer att motverka vuxenmobbningen.

Publicerad 2020-10-30 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier