Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Cheferna speglar inte samhällets bredd

En ny kartläggning från branschföreningen Byggcheferna avslöjar att breda befolkningsgrupper som exempelvis homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt under­representerade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn. Detta i den sektor som är bland de hårdast drabbade av arbetskraftsbrist. Kartläggningen är den första i sitt slag och genomförd i samarbete med Allbright och Novus.

Arbetsmarknaden har länge haft tillgång till uppgifter om antalet män och kvinnor på olika poster. Det har varit centralt för att synliggöra och förbättra den sneda könsfördelningen. Att det finns fler grupper än kvinnor som är underrepresenterade i samhällsbyggnadssektorn har vi anat men hittills saknat kunskap om.

– Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Kartläggningen visar att följande grupper är underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnad:

  • Människor med annan etnisk identitet än svensk. I samhället 25,5 %. I sektorn 11 %.
  • Homosexuella män. I samhället 2–3 %. I sektorn 0 %.
  • Kvinnor med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 3 %.
  • Män med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 9 %.
  • Kvinnor. I samhället 50 %. I sektorn 13 %.

– Att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna är allvarligt, säger Jeanet Corvinius. Det en viktig signal om att vi riskerar missa kompetenta chefer. Men det innebär också i förlängningen att vi riskerar missa kompetens, kreativitet och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen eftersom chefer är de som rekryterar medarbetare, inte minst ur sina egna personliga nätverk.

Kartläggningen är den första i sitt slag. Den omfattar alla sju lagstadgade diskrimineringsgrunder och är genomförd i samarbete med stiftelsen Allbright och Novus. Den bygger på en metod kallad jämlikhetsdata som baserar sig på frivillighet, anonymitet och självidentifikation.

Paradoxen med stor brist på personal i många yrken samtidigt som det råder hög arbetslöshet är en av de största utmaningarna i vår tid. Samhällsbyggnad är en av de värst drabbade. Sverige behöver bygga tusentals bostäder men kämpar för att hitta arbetskraft.

– Mot den bakgrunden har vi helt enkelt inte råd att riskera att fördomar, diskriminering och machokultur gör att vi väljer bort arbetskraft, säger Jeanet Corvinius.

Läs hela rapporten här: https://byggcheferna.se/app/uploads/2022/06/Enbranschforvissa.pdf

Publicerad 2022-06-08 i Press

Följ oss på
sociala medier