Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggchefernas machoindex går på export

Nu har mätverktyget machoindex blivit tillgängligt för fler. Den 9 juni lanserades den engelska versionen vid en internationell jämställdhetskonferens.

Hösten 2020 presenterade Byggcheferna sitt mätverktyg machoindex, som kan användas fritt. I dag rekommenderas det bland annat av Upphandlingsmyndigheten och är en del av Svevias hållbarhetsarbete.

Den 9 juni deltog Byggcheferna i en programpunkt på den internationella konferensen The gendered landscape of European cities. Den arrangerades i Umeå, modererades av Katrine Marçal och hade talare från bland annat FN-programmet UN-Habitat, Harvard University och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Byggcheferna var inbjudna för att berätta om sitt machoindex, som i samband med konferensen lanserades på engelska.

– Ett fint kvitto på att mätverktyget behövs, säger Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius. Vi har gjort översättningen för att machoindex ska kunna användas i andra länder, men också för att underlätta på arbetsplatser i Sverige där det finns medarbetare som har andra förstaspråk än svenska. Ju fler som kan vara med och mäta och prata om resultatet, desto snabbare går förändringen.

Byggchefernas programpunkt hade rubriken ”Gender, entrepreneurship and labour market: a gender equal labour market, a better labour market for all?”. Från Byggcheferna deltog Monica Berling, som sedan starten varit projektledare för machoindex.

Länk till den engelska versionen av machoindex hittar du här.

Publicerad 2022-06-07 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier