Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggchefernas machoindex går på export

Nu blir mätverktyget machoindex tillgängligt för fler. Den 9 juni lanseras den engelska versionen vid en internationell jämställdhetskonferens.

Hösten 2020 presenterade Byggcheferna sitt mätverktyg machoindex, som kan användas fritt. I dag rekommenderas det bland annat av Upphandlingsmyndigheten och är en del av Svevias hållbarhetsarbete.

Den 9 juni deltar Byggcheferna i en programpunkt på den internationella konferensen The gendered landscape of European cities. Den arrangeras i Umeå, modereras av Katrine Marçal och har talare från bland annat FN-programmet UN-Habitat, Harvard University och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Byggcheferna är inbjudna för att berätta om sitt machoindex, som i samband med konferensen lanseras på engelska.

– Ett fint kvitto på att mätverktyget behövs, säger Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius. Vi har gjort översättningen för att machoindex ska kunna användas i andra länder, men också för att underlätta på arbetsplatser i Sverige där det finns medarbetare som har andra förstaspråk än svenska. Ju fler som kan vara med och mäta och prata om resultatet, desto snabbare går förändringen.

Byggchefernas programpunkt pågår 14.45–15.45 den 9 juni och har rubriken ”Gender, entrepreneurship and labour market: a gender equal labour market, a better labour market for all?”. Från Byggcheferna deltar Monica Berling, som sedan starten varit projektledare för machoindex.

Du kan följa konferensen kostnadsfritt online. Klicka här för mer information.

Länk till den engelska versionen av machoindex hittar du här.

Publicerad 2022-06-07 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier