Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggcheferna på Ledarnas kongress

Den 31 maj–2 juni arrangeras Ledarnas kongress. En viktig chans för Byggcheferna att påverka de närmaste två åren.

Ledarnas kongress anordnas vartannat år. Där fattas beslut om Ledarnas kommande verksamhet – bland annat vilka frågor som bör prioriteras och vilka personer som ska ingå i styrelsen.

I år är Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius nominerad som ny styrelseledamot (på Ledarnas sajt hittar du hela valutskottets förslag till förbundsstyrelse). Val till styrelsen sker endast vart fjärde år.

Inför kongressen har alla branschföreningar – inklusive deras medlemmar – kunnat skicka in förslag på frågor att lyfta. Byggcheferna har valt att skicka in fyra sådana motioner, enligt beslut på Byggchefernas stämma i oktober 2021: Stärk satsningen på att få fram fler fackliga företrädare, Stärk kunskapen om pension bland yngre medlemmar, Öka kommunikationen med medlemmarna om fackliga frågor samt Ledaravtalet måste fungera bättre i praktiken. På Ledarnas sida med kongresshandlingar kan du läsa förbundsstyrelsens yttranden om motionerna.

För att företräda Byggcheferna, och föra talan åt föreningens 17 000 medlemmar, kommer 17 ombud från Byggcheferna att delta på kongressen. Även dessa ombud utsågs vid Byggchefernas stämma 2021. Här är de 17 personer som ska representera dig:

• Jeanet Corvinius
• Joachim Ahlstedt
• Peter Sjöquist
• Mohamed Kiswani
• Anders Hinn
• Maria Doberck
• Kajsa Hessel
• Marcus Malmström
• Nancy Lawoko
• Anders Bürger
• Amanda Borneke
• Yvonne Stenman
• Stefan Limstrand
• Janne Söderqvist
• Pär Rask
• Andréas Grüneberger
• Johanna Aalto

Byggchefernas demokratigrupp

Har du frågor om Ledarnas kongress eller det demokratiska arbetet i Byggcheferna? Hör av dig till vår demokratigrupp, som leds av styrelseledamöterna Anders Hinn och Yvonne Stenman. Du kan även hitta mer info här.

Publicerad 2022-04-27 i Nyheter

Följ oss på
sociala medier