Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Arbetet att minska dödsolyckor börjar redan i skolan

Regeringen införde för tre år sedan en nollvision när det gäller dödsolyckor i arbetslivet. Men vad få vet är att det fortfarande dör i snitt en person i veckan i Sverige. En av de hårdast drabbade branscherna är samhällsbyggnation. Det är fortfarande farligare att arbeta som snickare än som polis, militär och brandman.

Hur mycket vi än säger att det är oacceptabelt att människor dör på jobbet i Sverige 2020 förändras inte läget. Vi tillsätter utredningar och uppdaterar säkerhetsrutiner. Men faktum kvarstår: vi är inte på väg att nå målet om nolltolerans för dödsolyckor.

Enligt Arbetsmiljöverket har branschen de regelverk som krävs och företagen kämpar var och en på sitt håll. Men det räcker inte, säkerhetskulturen är och förblir svag. Det visar en Novus-undersökning bland samhällsbyggnadssektorns chefer som genomförts på uppdrag av Byggcheferna.

En förklaring är att byggbranschen skiljer sig från andra branscher genom att människor från olika arbetsgivare med olika företagskulturer samlas för att samarbeta i projekt. Det gör säkerhetsarbete till en ännu mer komplex fråga än i andra branscher.

Därför behöver branschen samhällets stöd.

Till våra folkvalda politiker och ansvariga myndigheter vill Byggcheferna påminna om det förslag vi lämnade till arbetsmarknadsdepartementet våren 2019. En åtgärd som politikerna kan agera på direkt:

Det behövs en djupare säkerhetsutbildning redan i skolbänken. Högre utbildningar inom samhällsbyggnad ska ge baskunskap i arbetsmiljöfrågor. Det sker inte i tillräckligt stor utsträckning idag vilket resulterar i att arbetsledare kommer ut på sitt första jobb och har bristande kunskap i dessa livsviktiga frågor.

En annan viktig förklaring till bristerna inom säkerhet är machokulturen som uppmuntrar till att tåla smärta och blunda för regler. Därför är det ytterst bekymmersamt att den även odlas på yrkesprogrammen inom bygg vilket en Sifo-undersökning på uppdrag av fackförbundet Byggnads vittnar om. Även på detta område kan politiker och ansvariga myndigheter göra skillnad.

Dessutom borde det vara självklart att när samhället upphandlar byggnation ställer beställaren krav på säkerhetsarbete på ett sådant sätt att ingen leverantör i något led frestas att tumma på säkerheten för att vinna affären.

Samhället kan i väsentliga delområden gå före och bidra till en säkrare byggbransch så att alla de 500 000 personer som arbetar här kan komma hem till nära och kära efter varje arbetsdag.

Kajsa Hessel

Ordförande Byggcheferna

Publicerad 2020-01-24 i Debatt

Följ oss på
sociala medier