Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ledarna nöjda med satsning mot samhällsbyggnadsbranschen

Förra veckan presenterades slutrapporten från det projekt Ledarna genomfört med fokus på chefer i samhällsbyggnadsbranschen och resultaten är mycket positiva.
– De aktiviteter som anordnades som svar på chefernas utmaningar var väldigt uppskattade, säger Sara Hanisch, projektledare.

Under det senaste året har Ledarna, i samarbete med Byggcheferna, riktat blicken mot samhällsbyggnadsbranschen för att undersöka chefer och ledares utmaningar. Nu är projektet över. Intervjuer och enkäter har genomförts, där resultaten visade att resursbrist och tidspress var de största utmaningarna. Utifrån resultaten anordnades två inspirationsföreläsningar under våren, hos WSP i Göteborg och Ramboll i Stockholm. Nyligen höll Ledarna även ett webbseminarium som fortfarande går att se på Ledarnas hemsida.

– På föreläsningarna fördes diskussioner kring hur man skapar engagemang i tjänstebolag och hur engagemanget är kopplat till affärsresultaten. Detta var något vi spann vidare på i webbseminariet, som också var starkt kopplat till resultaten från undersökningen.

Aktiviteterna som syftar till att hjälpa chefer att behålla och motivera sina medarbetare, är något som Sara Hanisch och projektgruppen rekommenderar Ledarna att fortsätta med.

– Föreläsningarna och webbseminariet som vi anordnade var väldigt lyckade. Därför blir en rekommendation från projektet att satsa ytterligare på medlemsaktiviteter som tar upp dessa utmaningar.

Vad tar du med dig från projektet?
– Samarbetet med Byggcheferna har varit inspirerande och utan dem hade vi inte fått lika bra insyn i branschens aktuella utmaningar. Det har varit spännande att lära känna målgruppen och få en större förståelse för deras utmaningar. Dessa insikter tas vidare i arbetet med att utveckla medlemsaktiviteter som svarar mot de utmaningar som chefer i samhällsbyggnadsbranschen har.

Publicerad 2019-06-13 i Ledarskap

Följ oss på
sociala medier