Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Stadsutveckling och biltrafik på tapeten under årsmötet i väst

Förra veckan, den 26 mars, hade Byggchefernas avdelning Väst årsmöte på Skansen Kronan i Göteborg. Mycket av fokus kom att ligga på det stora byggarbete som ligger framför Göteborgsregionen i och med målsättningen att öka invånarantalet med 150 000 till 2035.
– Vi ser en enorm byggmarknad de närmsta tio till femton åren, säger Anders Oscarsson, ordförande i avdelning Väst.

För tredje året i rad fortsatte avdelning Väst sitt tema, historiska byggnader i Göteborg, på årsmötet. Satsningen har lett till en ökning av deltagare, där årets destination Skansen Kronan lockade till sig ett trettiotal engagerade medlemmar.

– Det var några nya ansikten, vilket är kul. Ju fler aktiva medlemmar, desto bättre.

Quote image

Vi vill ha aktiva medlemmar och därför försöker vi erbjuda aktiviteter som är av värde för dem.

Årsmötets stora fokusområde var stadsutvecklingsprojektet som pågår i Göteborg, med bland annat ett föredrag från kommunen som belyste vikten av att ändra sina resvanor till och från jobbet, inte minst under denna byggperiod.

– Som det är nu är trafiknätet för hårt belastat och ingen kommer fram. De tog upp debatten om att ställa bilen en gång i veckan, samt vikten av att åka kollektivt och cykla.

Förutom Göteborgsprojektet sammanfattades det gångna året för avdelning Väst och dess framtidsvisioner.

– Vi vill ha aktiva medlemmar och därför försöker vi erbjuda aktiviteter som är av värde för dem. Nätverkande är en viktig del för oss och vi kommer bland annat att anordna ett studiebesök på Volvo i höst för att inspireras, diskutera chefsfrågor och förhoppningsvis knyta viktiga kontakter för framtida samarbeten. Chefsproblematiken är lika vart man än jobbar någonstans.

Publicerad 2019-04-04 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier