Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ledarna och Byggcheferna anordnar föreläsningar om chefers utmaningar

Resursbrist och tidspress är de största utmaningarna för chefer och ledare inom teknisk konsultverksamhet. Det menar Sara Hanisch, projektledare för Ledarnas projekt Målgrupp samhällsbyggnad, som är med och arrangerar inspirationsföreläsningar om problemen.
– Det är svårt att få tag på personal med rätt kompetens och att få tiden att räcka till, säger hon.

För snart ett år sedan startade Ledarna projektet Målgrupp samhällsbyggnad i syfte att kartlägga de utmaningar som ledare inom samhällsbyggnadsbranschen, eller mer specifikt teknisk konsultverksamhet, står inför. Efter en lång tids förarbete och undersökningar går projektet nu in i nästa fas.

– Vi har analyserat resultaten av alla intervjuer och enkäter och har ringat in vilka utmaningar som finns, säger Sara Hanisch.

Quote image

Målet är att visa upp oss och visa målgruppen vad vi kan erbjuda.

Två aspekter som har nämnts som stora utmaningar är resursbrist och tidspress.

– Det är svårt att få tag på personal med rätt kompetens och att få tiden att räcka till, speciellt mellan ledar- och konsultrollen. Man ska hinna med båda. Detta är utmaningar som vi ser ledare och chefer brottas med i flera branscher, säger Sara Hanisch.

Med vetskap om dessa utmaningarna ska Ledarna, tillsammans med Byggcheferna, anordna två inspirationsföreläsningar. Den första är i Göteborg den 21 mars och den andra i Stockholm den 4 april. Föreläsningarnas innehåll är inte helt bestämt ännu, men gemensamt för de båda är att de kommer att hållas ute på företag.

– Målet är att visa upp oss och visa målgruppen vad vi kan erbjuda. På sikt vill vi givetvis också få in fler medlemmar.

Föreläsningarna är i första skedet endast en pilotsatsning och vad den fortsatta satsningen mot ledare inom teknisk konsultverksamhet kommer att innehålla beror helt och hållet på responsen från besökarna.

– Än så länge har vi bara en teori om vad målgruppen vill ha. Det är först efter utvärderingen av föreläsningarna och hela projektet som vi kan veta säkert. Det var dock flera företag som visade intresse om att vara värd för en föreläsning, men vi får se vid utvärderingen om vi ska fortsätta med detta.

Publicerad 2019-03-06 i Ledarskap

Följ oss på
sociala medier