Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Finalist i Årets byggchef 2018: Carola Zachrisson

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Lagarbetet. Att tillsammans skapa fantastiska byggnader. Utan lagarbete skulle det inte bli några projekt – det gäller att lita på varandra och att samarbeta.

– Det är också roligt med nerven och pulsen. Det är ständigt nya utmaningar som behöver lösas och hanteras. Det blir aldrig tråkigt.

Vilka är utmaningarna?

– Säkerhet och hälsa. Att skapa en trygg och säker arbetsplats i en intensiv miljö med många komplicerade moment. Utmanande också att ge förutsättningar för medarbetare att få balans i livet, mellan arbete och fritid. Det är många ändringar, korta ledtider och ibland svårt att hålla sig till en planering. Det kan skapa stress.

– Den ständiga förändringen. Projekt kommer och går, är olika intensiva eller svåra och ställer krav på flexibilitet hos alla inblandade. Det är viktigt att hantera, men också en del av tjusningen med att jobba som byggchef.

– Att skapa förutsättningar för lönsamhet. I en föränderlig tid gäller det att vara öppen för innovation, men balansera det med tryggheten av beprövade metoder, för att bibehålla rätt kvalitet till rätt kostnad. Det är en balansgång.

Hur ska en bra ledare vara?

– Respekt, inkludering och tillit är ledord för mig som ledare. Att se och respektera alla omkring mig är en förutsättning för att de ska trivas och göra ett bra jobb. Alla är olika. Jag utgår ifrån varje individs styrkor, förutsättningar och kompetens och förhåller mig till dem utifrån det.

– Ingen gör heller ett bra jobb utan att få vara del av en gemenskap. Om man känner sig inkluderad vågar man bidra med sig själv och sitt kunnande. Och då trivs man på sitt jobb. En bra ledare litar på sina medarbetare. Min strävan är att varje individ ska känna att de har min uppbackning när de behöver, men att jag litar på att de gör ett bra jobb. Genom respekt, inkludering och tillit kan varje individ bli sitt bästa jag på jobbet. Och så måste man kunna skratta tillsammans.

Hur gör man för att få nöjda kunder och medarbetare?

– Genom att vara tryggt förankrad i mina värderingar om rättvisa, hållbarhet och affärsetik. Jag vill kunna stå för det jag gör och vara trygg i det – det vägleder mig i mina beslut. Då tror jag också att mina kunder och medarbetare känner sig trygga och blir nöjda.

Vad gör du på jobbet för tillfället?

– Just nu: slutskedet av en kontorsombyggnad på Grand Hôtel i Sthlm. Vi startar en ombyggnad åt Fastighetskontoret, och är mitt i ett stort kontorsprojekt i Solna. Och såklart anbudsarbete och fokus på att skapa nya affärer.

 

FAKTA

Namn: Carola Zachrisson
Ålder: 48 år
Yrke: Distriktschef, Skanska Hus
Bor: Stockholm
Familj: Man och 3 barn
Karriärväg: Många olika roller inom Skanska
Ledarskapsmotto: Respekt, inkludering och tillit

 

Den här texten har tidigare publicerats i tidningen Byggvärlden.

Publicerad 2018-09-28 i Ledarskap

Följ oss på
sociala medier