Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Går företaget bra ska det märkas på din lön

Ju bättre det går för din arbetsgivare, desto högre lön ska du ha.
Enligt Ledaravtalet ska medarbetarna gynnas när företaget gör vinst.
– Den största fördelen man kan ha i ett lönesamtal är att vara väl påläst, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna.

Som medlem i Byggcheferna har du tillgång till Ledarnas stöd i lönefrågor. Du kan jämföra din lön med andras i Lönekollen, du kan få tips för att utveckla ditt lönesamtal – och du kan luta dig mot Ledaravtalet, som slår fast vad som gäller mellan dig och din arbetsgivare.

– Lönen ska kopplas till företagets ekonomiska förutsättningar och hur medarbetaren bidrar till företagets resultat, säger Ledarnas avtalsansvariga Irena Franzén. Med tanke på att byggbranschen fortfarande är het vill vi påminna våra medlemmar om det. När det är högkonjunktur ska det märkas på löneutvecklingen.

Ägna tio minuter åt att grundligt gå igenom avtalet. Där hittar du argumenten inför ditt lönesamtal.

Hur ska man tänka inför sitt lönesamtal?

– Ägna tio minuter åt att grundligt gå igenom avtalet. Där hittar du argumenten inför ditt lönesamtal. Det viktiga är inte att ha koll på gamla uppgifter om andras lön, utan att vara påläst och väl förberedd. När branschen går så bra kan inte en lönesättande chef bara säga att höjningen blev en viss procent, utan arbetsgivaren måste motivera sitt löneförslag. Har den anställde fått sitt löneförslag i enlighet med det löneavtal som arbetsgivaren är skyldig att följa?

– Lönekollen kan användas som ett komplement, men det är branschen och dess förutsättningar som avgör din löneutveckling. Är du väl förberedd har du mycket bättre chans att göra ett bra lönesamtal och få ett mer tillfredsställande utfall. Om det kommer någon som inte ställer krav, varför skulle jag som arbetsgivare då vilja höja lönen mer än nödvändigt? Som medlem i Ledarna gäller det att påminna sin arbetsgivare om vad avtalet faktiskt säger när det gäller löneutveckling.

 

Publicerad 2018-03-28 i Arbetsmiljö

Följ oss på
sociala medier