Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Framgång och bakslag i Ledarnas nya avtal

Från januari till juni förhandlade Ledarna om nya tjänstemannaavtal.
Längs vägen fanns skäl att fira – men även beslut att beklaga.
Den byggnära sektorn brydde sig inte om att lyfta fram de branschspecifika frågorna, säger Irena Franzén på Ledarna. Det är ett stort misslyckande från arbetsgivarhåll.

I april skrev Byggcheferna om Ledarnas nya tjänstemannaavtal med Sveriges Byggindustrier. Det var resultatet av en mycket lyckad förhandling. Irena Franzén, Ledarnas bransch- och avtalsansvariga, beskriver det som positivt för byggsektorns framtid.

– Genom att bejaka våra yrkanden har Sveriges Byggindustrier visat att de vill satsa på våra frågor om chefers arbetsmiljö och villkor, säger hon. Jag tror att det är ett smart drag. Hur ska de annars få de in de största talangerna till den här branschen?

Sedan dess har förhandlingarna fortsatt med flera andra organisationer. Totalt har elva avtal slutits under perioden. Irena Franzén kan konstatera att hon är nöjd med samtliga utom de sex avtalen inom byggnära sektor: Elektriska Installatörsorganisationen, VVS Företagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen samt Maskinentreprenörerna.

– Där har vi tidigare haft ett jättebra samarbete och jobbat med våra framtidsfrågor. Den här gången kom samtliga tjänstemannaorganisationer ut med väldigt lite. Det enda vi fick igenom är ytterligare avsättningar till flexpension och några förändringar som egentligen inte är branschspecifika. Jag beklagade det här i min avtalsinformation till våra medlemmar. Jag har aldrig varit med om ett så magert resultat.

– Det kommer att bli jättekonstigt när Sveriges Byggindustrier och andra arbetsgivarorganisationer jobbar med hållbara chefer, bättre tillämpning av Ledaravtalet och andra ledarskapsfrågor, fortsätter Irena Franzén. Att inte göra det under kommande tre år är ett val som de här arbetsgivarorganisationerna har gjort. Där tycker jag att de självkritiskt borde fundera på vad de vill. Om de inte jobbar med de utmaningar som finns kommer inte de bästa personerna att söka sig till deras branscher.

Ytterligare avsättningar till flexpension blev resultatet även i förhandlingarna med Almegafamiljens Järnvägsinfrastruktur och Fastighetsarbetsgivarna, vilket var en framgång för Ledarnas medlemmar i de båda avtalsområdena.

 

Har du frågor om avtalen? Välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200-87 11 11, eller mejla Irena Franzén på irena.franzen@ledarna.se. Respektive avtal kan du läsa i helhet här

 

Publicerad 2017-06-30 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier