Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Revidering av system för fuktmätning av betong

Nu kan Rådet för byggkompetens meddela vilka revideringar av RF-mätningar som kommer att göras i höst.
Syftet är att anpassa RBK-systemet efter de olika betongsammansättningar som förekommer i dag. 

De kommande revideringarna görs för att betong som levereras till byggarbetsplatser i dag ofta innehåller tillsatsmaterial – till exempel flygaska och slagg – som förändrar betongens fuktegenskaper. Det innebär att de som håller på med RF-mätning i betong får olika förutsättningar vid mätningar av betong med respektive utan tillsatsmaterial. Vilket ställer större krav på mätmetoderna, då ett litet fuktläckage i mätpunkten riskerar att medföra ett stort mätfel.

Genom den kommande revideringen ska RBK-systemet göras bättre anpassat för olika betongsammansättningar. Nedanstående ändringar avses gälla från den 2 oktober 2017. Revidering av berörda delar i fuktmätningsmanualen beräknas vara klart den 1 september 2017. De viktigaste förändringarna är följande, enligt Rådet för byggkompetens:

• Uppdelning i betong med högt respektive lågt vct utgår och således även gränsvärdet vct 0,4.
• Minsta tid mellan givarmontage och avläsning är tre dygn, oavsett vct, men fortfarande är huvudregeln att fuktjämvikt ska råda. Tid mellan borrning och givarmontage är som tidigare tre dygn. Gäller ej HumiGuard.
• HumiGuard monteras i samband med borrning men första avläsning får tidigast utföras två veckor efter givarmontage. Huvudregeln är fortfarande att fuktjämvikt ska råda vid avläsning.
• Givarbyte får inte utföras i ett och samma mätrör avseende HumiGuard utan ett nytt mäthål ska borras inför montage av en ny givare.
• Tätning av mätrör i överkant måste utföras mot betong. Om mätpunkten monteras efter avjämning måste avjämningsmassan avlägsnas ner till betongytan innan tätningen utförs.
• Tätning mellan mätrör och betongyta ska utföras med större omsorg än tidigare. Verktyg, tex skruvmejsel, ska användas för att pressa ner tätningsmassan mellan mätrörets mantelyta och betongens.
• En o-ring, specificeras och levereras av Vaisala, ska användas som komplement vid mätning med Vaisala HMP40S för att erhålla täthet mellan givare och mätrör.
• Blankett F1 dvs Uppgifter inför fuktmätning ska ingå som en obligatorisk del i mätrapporten.
• Återmontage av givare i tidigare använt mäthål, Vaisala och Testo, förutsätter minst två veckor mellan att givaren demonteras efter första mätningen till det att givaren återmonteras i samma mäthål. Givaren måste därefter sitta monterad i minst två veckor innan avläsning utförs. Återmontage får endast ske en gång i samma mäthål. Till kalibrerad RF adderas en korrektion. En dokumenterad rimlighetsbedömning av resultatet ska bifogas protokollet.

Läs mer på www.rbk.nu.

 

Publicerad 2017-06-15 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier