Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Nytt avtal mellan Ledarna och Fastigo

Ledarna och Fastigo har tecknat två nya avtal om allmänna anställningsvillkor, I- respektive K-avtalet. Parterna är även överens om att fortsätta det gemensamma arbetet med hållbara chefer och att genomföra informationsinsatser för att öka kännedomen om Ledaravtalet.

Avtalet om allmänna villkor på I-avtalet gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet om allmänna villkor på K-avtalet gäller från den 1 maj 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalen om lönebildning är inte förändrat och gäller tills vidare för båda avtalen. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom fastighetsbranschen.

Här är alla nyheter i avtalet:

 

DELTIDSPENSION FÖR I-AVTALET

Parterna är överens om att avsätta ytterligare premier till deltidspension med 0,2 procent per den 1 april 2017 och 0,3 procent per den 1 april 2019.

UTVECKLAD LOKAL LÖNEBILDNING FÖR CHEFER 

Ledarna och Fastigo är överens om att genomföra informationsinsatser för att stärka och öka medvetenheten om Ledaravtalet och dess intentioner.

HÅLLBARA CHEFER

Det partsgemensamma arbetet kring Hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att genomföra en kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar.

FÖRTYDLIGANDE: ARBETSTIDSMÅTT NÄR TJÄNSTEMAN AVTALAT BORT SIN ÖVERTIDSERSÄTTNING 

I K-avtalet har vi fått till förtydligande skrivningar om vad som gäller när en tjänsteman avtalat bort sin övertidsersättning. För en sådan tjänsteman innebär överenskommelsen inte att det ordinarie arbetstidsmåttet utökas. Reglerna om sammanlagd arbetstid, dygnsvila samt veckovila gäller också för denna kategori tjänstemän.

TJÄNSTLEDIGHET FÖR ATT PRÖVA ANNAT ARBETE I REHABILITERINGSSYFTE 

Ny möjlighet till tjänstledighet för att pröva annat arbete kan beviljas i rehabiliteringssyfte i upp till sex månader. Detta har tillkommit i båda avtalen.

ÄNDRINGAR I REGLERNA OM DEN ENSKILDE TJÄNSTEMANNEN SÄGER UPP SIG I I-AVTALET 

För tjänsteman som säger upp sig och har jobbat i fyra år eller mer är det tre månaders uppsägningstid som gäller från den 1 juni 2017.

 

Har du frågor om avtalet? Välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200-87 11 11, eller mejla Ledarnas bransch- och avtalsansvariga Irena Franzén på irena.franzen@ledarna.se.

 

Publicerad 2017-05-03 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier