Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Hur vill du förbättra branschen?

På förra stämman togs ett beslut om att machokulturen måste stoppas.
Vad borde nästa steg för Byggcheferna bli?
Det kan du vara med och påverka nu.

Den 29–30 september arrangeras Byggchefernas stämma. Där avgörs vilka frågor som föreningen ska driva under de följande fyra åren.

Vid den senaste stämman, hösten 2013, bestämdes att Byggcheferna skulle arbeta för ökad jämställdhet i byggbranschen. Det resulterade i kampanjen Stoppa machokulturen, som lanserades 2015. Sedan starten har den nått ut till cirka en halv miljon svenskar.

– Vad som diskuteras på stämman får stor betydelse, säger Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist. Det är då vi tar konkreta beslut om vad vår förening ska lägga krut på. Vad är viktigast för våra medlemmar? Det är bara våra medlemmar som kan svara på den frågan. Därför önskar vi att så många som möjligt tar chansen att göra sig hörda.

Ett första steg är att gå på din lokala avdelnings årsmöte. Där kan du lyfta frågor, dryfta tankar eller föreslå förändringar, som förs vidare till stämman av de ombud som ni utser.

– Byggcheferna är en förening som ska vara förankrad i myllan, säger Lars Bergqvist. Vårt uppdrag är att företräda våra medlemmar, som finns inom alla områden i samhällsbyggnadssektorn. Att vi i dag har en bra bevakning av deras löner, och har valt att belysa mjukare frågor som arbetsmiljö och mångfald, beror på att medlemmarna har förklarat hur viktigt det är. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle för att framföra sina synpunkter.

På Byggchefernas stämma väljs en ny styrelse för kommande fyraårsperiod. Bland annat kommer Lars Bergqvist att skicka ordförandeklubban vidare, efter 29 år på posten.

Dessutom utses 17 ombud till Ledarnas kongress, som arrangeras i maj 2018. Även där kan dina lokala frågor leda till nationella förändringar. Ett exempel från förra kongressen handlar om tillämpningen av Ledaravtalet. Tack vare en motion från Byggcheferna startades projektet Lön inom byggsektorn, där experter från Ledarna informerar företag om kollektivavtalet och ger utbildning i motiverande lönesättning.

– Jag är otroligt stolt över att vara ordförande för Byggcheferna, säger Lars Bergqvist. Vi består av 16 500 personer som faktiskt leder bygget av vårt framtida samhälle. Vi tar deras ansvar på allvar och kan ge stöd på alla plan. Och alla enskilda medlemmar är precis lika viktiga.

 

VÄLKOMMEN TILL DITT LOKALA ÅRSMÖTE

Väst: 2 mars i Göteborg
Öst: 20 april i Stockholm
Anmälan skickas till byggcheferna@ledarna.se.

  

KONTAKTA STÄMMANS VALBEREDNING

Senast två veckor före Byggchefernas stämma ska valberedningen föreslå en ny styrelse. Den ska stå för mångfald i fråga om branschtillhörighet, befattning, kön, ålder, hemvist och etnisk bakgrund. Ledamöterna ska också kunna kombinera styrelseuppdraget med en chefs yrkesliv. Som medlem är du välkommen att nominera kandidater. Det gör du genom att mejla till sammankallande Lars G Johansson på lars-gunnar.johansson@ncc.se.

 

GLÖM INTE ATT MOTIONERA

Enskilda medlemmar, klubbar och avdelningar kan skriva motioner direkt till Byggchefernas stämma. Senast den 11 augusti ska de vara insända till föreningsordförande via le.bergqvist@gmail.com.

 

Publicerad 2017-03-08 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier