Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

”Vi ser en oroande utveckling” 

Den 18 januari sände Uppdrag granskning i SVT ett inslag om en arbetsplatsolycka 2011 som resulterade i att en ung man fick sätta livet till.
– Inslaget visar hur otroligt viktigt det är att säkerhetsarbetet prioriteras i byggbranschen, säger Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist.

Enligt Lars Bergqvist satte tv-inslaget fingret på den problematik som finns med långa entreprenörskedjor i större byggprojekt. Det leder till en snårskog av leverantörer där ansvaret blir otydligt och där alla skyller på alla om olyckan är framme.

Ett konkret sätt för att reducera olyckor på byggarbetsplatserna skulle vara om Arbetsmiljöverket får ökade resurser, anser han.

– Vi har också under lång tid påpekat att Arbetsmiljöverket måste få fler byggnadsinspektörer, säger Lars Bergqvist. De stora byggbolagen satsar stora resurser på att reducera olyckorna på byggena, men de råder inte över hela branschen. Arbetsmiljöverket måste få möjligheten att öka antalet kontroller för att komma åt dem som inte följer lagar och regler.

Lars Bergqvist menar att något som verkligen måste förbättras är arbetsmiljösituationen för dem som leder arbetet på byggarbetsplatserna.

– Vi ser en oroande utveckling där situationen för de som arbetar inom byggsektorn, inte minst byggchefer, blir allt mer ohållbar. Säkerheten på arbetsplatserna måste alltid prioriteras. Det måste finnas tid och utrymme att arbeta med säkerhet och arbetsmiljörelaterade frågor. Därför måste förutsättningarna för cheferna på byggena förbättras, både för chefen själv och för hens möjlighet att klara alla uppgifter kring ett bygge.

– Något som ibland kommer bort i samband med arbetsplatsolyckor är den mänskliga dimensionen för de chefer som varit involverade, fortsätter Lars Bergqvist. Våra medlemmar kan hamna i långa juridiska turer där de får leva i osäkerhet innan de blir frikända eller fällda. I det här fallet dröjde det hela sex år innan det juridiska utfallet föll. Den typen av ovisshet innebär en oerhörd psykisk belastning som sällan uppmärksammas i sammanhanget.

 

Publicerad 2017-01-20 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier