Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Lokala nätverk gör samverkan starkare

Byggbranschen i samverkan har inte bara ett nationellt kansli.
På 14 platser i Sverige finns lokala nätverk med egna initiativ.

Att företag ska konkurrera på lika villkor, med trygga arbetsförhållanden för alla anställda, är en självklarhet för Byggcheferna. Därför ingår föreningen i Byggbranschen i samverkan (BBIS), projektet där arbetsgivare och fackförbund har gått samman mot svartarbete, lönedumpning och annan oseriös verksamhet i byggbranschen.

Kampen är viktig att bedriva nationellt – men lika viktigt är det arbete som sker lokalt.

En av många städer med ett eget BBIS-nätverk är Uppsala. Bengt Westman, ombudsman på Byggnads, var med om att starta det 2011.

– Det är ett bra forum för att jobba med frågor kopplade till ordning och reda i byggbranschen, säger han. Det sätter fart och ökar förändringstrycket. Dessutom är det ett värdefullt nätverk eftersom du lär känna andra personer som arbetar med de här frågorna, exempelvis på myndigheter. Det underlättar alltid att ha en personlig kontakt att vända sig till.

 

bbisuppsala
Bengt Westman, Susanne Howard och Anders Ragnarsson är engagerade i Byggbranschen i samverkans lokala arbete i Uppsala.

 

Anders Ragnarsson, chef för Sveriges Byggindustrier i Uppsala, upplever ett starkt engagemang och en hög närvaro i det lokala nätverket:

– Det övergripande målet är att främja sund konkurrens genom att försvåra för företag som fuskar, säger han. I praktiken handlar det mycket om att vara ute på gymnasieskolorna och prata med elever och lärare, det är där vi måste börja. Filmen En dyrköpt läxa har varit ett oerhört värdefullt hjälpmedel för oss, vi använder den i skolorna som utgångspunkt för en vidare diskussion kring svartarbete.

Den nämnda filmen spelades in för attitydprojektet Ren byggbransch. Den kom till efter ett rollspel arrangerat av Skatteverkets kontor i Uppsala, där informatören Susanne Howard ser BBIS som ett bra forum med ett gemensamt fokus:

– Det är viktigt att seriösa företag och upphandlare får kunskap om hur man kan använda och tolka Skatteverkets offentliga uppgifter för att bland annat undvika företag som inte redovisar löner för sina anställda, säger hon. Införandet av personalliggare i byggbranschen ställer stora krav på både byggherrar och entreprenörer att sätta sig in i regelverket. Om inte personalliggarna förs på rätt sätt så kvarstår både risken för svartarbete och att drabbas av dyra sanktioner. Skatteverket förutsätter att personalliggarna förs på rätt sätt från den 1 juli 2016, så att beslut om kontrollavgifter på tusentals kronor inte behöver tas ut.

Under hösten har ytterligare en BBIS-film lanserats. Skattebrott – ett hot mot vår demokrati handlar om vikten av att veta vem man gör affärer med. Den innehåller bland annat tre praktiska råd om hur skattebrott kan undvikas vid upphandlingar.

 

Publicerad 2016-11-25 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier