Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Prata lön med varandra

Din lön ska motiveras och följa kollektivavtalets löneprocess.
Det är ett krav som inte alltid uppfylls inom branschen.
Med ett löneprojekt för byggchefer vill Ledarna skapa förändring.
– Målet är att få alla parter att förstå sitt ansvar, säger projektledaren Therese Magnusson.

Sedan två år pågår en punktinsats för byggchefers löneprocesser. Det är ett resultat av en motion på Ledarnas kongress 2014, då Byggcheferna krävde krafttag för bättre tillämpning av kollektivavtalet. För att bidra till det startade Ledarna projektet Lön inom byggsektorn.

– Lönen ska vara kopplad till såväl individens prestation som till verksamheten och dess utveckling, säger projektledaren Therese Magnusson. Det är viktigt att varje medarbetare får en motivering till sin nya lön. Det här projektet startades för att löneprocesserna inte alltid följdes fullt ut överallt.

 

theresemagnussonTherese Magnusson, projektledare på Ledarna, om att ha dialog i löneprocesser.

 

Projektet sker i samarbete med sex företag där en stor del av Byggchefernas medlemmar finns: NCC, Skanska, Peab, Bravida, JM och Svevia. Experter från Ledarna möter HR-personal och fackliga företrädare, informerar om Ledaravtalet och ger utbildning i motiverande lönesättning.

– Det finns föreställningar om att det bara är arbetsgivarna som har ett ansvar, men ansvaret ligger lika mycket på arbetstagarna, säger Therese Magnusson. Båda ska känna sig delaktiga i löneprocessen och se till att löne- och medarbetarsamtalen sker. Det hänger på att man pratar med varandra. Det finns ofta en förväntan på att någon annan ska göra det.

För att mäta effekten av projektet görs en årlig löneprocessenkät. I juni presenterades den andra. Av 4 000 tillfrågade hade drygt 1 400 svarat, vilket var en ökning från första året.

– Vad vi kan se är att det finns en okunskap om löneprocessen. Det är fel att säga att de som har svarat inte begriper och förstår, men det finns ett kompetensgap mellan överenskommelsen om hur processen ska gå till och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Det varierar mycket i vad man vet och inte vet.

Avsikten är att projektet ska pågå till 2018. Budgetbeslut om en fortsättning fattas i december.

– Det som är viktigt är att vi har skapat ett förtroende och en tillit mellan företrädare och arbetsgivare, säger Therese Magnusson. Vi har kunnat möta och förstå varandra. Vi är överens om att vi vill vårda det kollektivavtal som finns.

 

Publicerad 2016-10-20 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier