Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Nu skärps kontrollerna av nya lagen

Ett halvår har gått sedan lagen om personalliggare togs i bruk.
Därmed blir Skatteverket hårdare i sina kontroller.

Du som bedriver byggverksamhet måste varje dag anteckna vilka som jobbar på din arbetsplats. Från och med januari 2016 ska det göras elektroniskt.

Låter det enkelt?

Efter ett halvår med den nya lagen om personalliggare kan Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, konstatera att den inneburit utmaningar:

– Det är en komplex situation jämfört med andra branscher som har personalliggare, säger han till Byggbranschen i samverkan. Detta på grund av byggbranschens karaktär och att elektroniska system behöver inkörningstid.

Syftet med lagen är att motverka svartarbete och skapa en sundare konkurrens.

– Jag får relativt få klagomål från företagen, vilket bekräftar att de ser nyttan av lagstiftningen, säger Peter Löfgren. Vi är fortfarande inne i en läroprocess och jag hoppas att Skatteverket fortsätter att tillämpa en mjuk linje mot alla de företag som försöker göra rätt. Däremot ska det självklart få konsekvenser om man medvetet struntar i lagen.

Skatteverkets mjuka linje, som har inneburit att brister har påpekats utan krav på kontrollavgifter, kommer dock inte att fortsätta.

– Vissa aktörer har sett den som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, till Byggbranschen i samverkan. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat. Vi har en god dialog med byggbranschen och får ett bra bemötande ute på arbetsplatserna, jag hoppas att det fortsätter framöver.

Sedan kontrollerna inleddes i februari har det vid de flesta besöken ”funnits grund för avgift”.

– Det är framför allt två områden som sticker ut, säger Conny Svensson. Dels verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren och dels svårigheter att få tillgång till personalliggaren. Det sistnämnda beror ofta på att kontaktpersonen som angivits i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit viss teknisk problematik för Skatteverket att ta emot informationen, men detta ska vara löst nu.

Under Almedalsveckan anordnar Byggbranschen i samverkan ett seminarium om ämnet. Där argumenteras för att ytterligare två lagar behövs för att stävja ekonomisk brottslighet: en om arbetsgivardeklaration på individnivå samt en gällande anmälningsplikt.

– Personalliggaren kommer att få verkligt bett när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats, säger Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier. Förhoppningsvis sker detta i början av 2018.

Publicerad 2016-07-01 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier