Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Varannan byggchef känner inte till de nya arbetsmiljöreglerna

Den 31 mars i år trädde nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar ansvar och arbete mot för hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling, i kraft [AFS 2015:4]. Målet med detta är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Nu visar en ny undersökning bland Sveriges byggchefer att hälften av de tillfrågade byggcheferna inte känner till de nya reglerna. Och bara 13 procent har gått någon form av utbildning kring de nya reglerna.

SäkerhetEnligt Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, visar detta på en alltmer ohälsosam arbetssituation bland byggchefer.

– Det här är ett tecken på att situationen för byggchefer blir allt mer ohållbar. Det måste finnas tid och utrymme att förebygga och hantera arbetsmiljörelaterade frågor. Att inte fler av våra medlemmar har fått gå utbildning i detta är givetvis oerhört allvarligt. Om människor ska bära ansvaret måste de få rätt förutsättningar, säger Lars Bergqvist och tillägger:

– Det är inte nödvändigtvis en fråga om huruvida cheferna har kompetensen eller inte, utan snarare en fråga om prioriteringar och en alltför tuff belastning. Vi måste ha hållbara ledare för att utveckla en hållbar bransch, säger Lars Bergqvist.

Samtidigt uppger sex av tio att de känner sig trygga med sina kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Och nära sju av tio känner till vilka mål som är satta i sina företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten.

Lyssna på när Ekot rapporterar om undersökningen:

Resultat från Byggchefsbarometern 2016

På frågan:
Den 31 mars i år började nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.
Känner du till dessa nya regler?

Ja: 51 procent
Nej: 49 procent

 

På frågan:

Har du gått någon form av utbildning i de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)?

Ja: 13 procent
Nej: 87 procent

 

På frågan:
Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?

Ja: 61 procent
Nej: 24 procent
Vet ej: 15 procent

 

På frågan:
Känner du till vilka mål som är satta i ditt företag när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten?

Ja: 69 procent
Nej: 31 procent

 

Om undersökningen
Undersökningen utgår från Byggchefernas medlemsregister där sammanlagt 1 000 byggchefer har svarat under tidsperioden 1 maj–15 maj 2016. Respondenterna utgår från ett slumpmässigt urval.

För mer information, kontakta:
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna (förening inom Ledarna), telefon 070-534 95 38

Publicerad 2016-06-10 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier