Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Hitta arbetskamrater bland nyanlända.

Byggcheferna_FB-inlagg-byggsverige-del2
Sverige har berikats med en mängd nya presumtiva medborgare den senaste tiden. Många av dem skulle kunna arbeta inom byggbranschen. Men det råder lite olika regler kring de som har asyl och inte. För att underlätta reder vi ut begreppen tillsammans med Amanda Klint, flyktingsamordnare på Karlstads kommun,


Vad är skillnaden mellan begreppen invandrare, nyanländ och asylsökande?

– Asylsökande är de flyktingar som kommer till Sverige och begär asyl. De ansöker/registrerar sig som asylsökande på Migrationsverket. Sedan handlägger Migrationsverket asylprövningen. Detta tar i dagsläget ungefär 15 månader. Därefter får man ett beslut om uppehållstillstånd eller att återvända hem. Under asyltiden bor ofta asylsökande på ett anläggningsboende, men man kan också bo hemma hos släkt eller bekanta. Asylsökande kan ansöka om undantag från arbetstillstånd hos Migrationsverket, vilket kan innebära att de under asyltiden får ta ett arbete.

– Nyanländ används oftast för de flyktingar som fått sitt uppehållstillstånd. Det innebär att de får stanna i Sverige, att asylprövningen är klar. De har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra kommuninvånare. Man räknas oftast som nyanländ tre år från det man fått sitt uppehållstillstånd. Under de första två åren har Arbetsförmedlingen ansvaret för etableringen av och ekonomin för den nyanlända.

– Invandrare är inte ett begrepp vi direkt använder oss av. Det talas mest om flyktingar, att man har flytt från sitt hemland. Invandrare kan vara vem som helst som kommit till Sverige, för att arbeta, för kärleken eller liknande. 

Av flyktingar som invandrade åren 1997 till 1999 och stannade kvar i Sverige var det 6 av 10 som hade förvärvsarbete efter 10 år, enligt SCB. Ett hinder är förstås avsaknaden av nätverk. Ett annat hinder är den tid det tar att översätta utbildning och kompetens till det som gäller på Svensk arbetsmarknad, förklarar Amanda Klint:

– Ofta handlar det om behov av kortare, enklare vägar till vidareutbildning och validering av den kunskap man har med sig i bagaget. Många branscher har för långa handläggningstider för att validera eller värdera kompetens och dokument. Det kan också handla om sociala koder på arbetsplatsen och språket.

Vad har de nyanlända jobbat med? Finns det byggchefer och byggingenjörer som anlänt?

– De nyanlända är ingen homogen grupp, utan i stort sett alla yrkesinriktningar finns representerade. Det finns även de med gedigen utbildning och lång erfarenhet av byggbranschen, och internationell sådan, säger Amanda Klint. 

Om man som chef i byggbranschen vill anställa nyanlända finns det en hel del att göra, anser Amanda Klint.

– Alla måste bli mer flexibla i sitt tänk kring nyrekrytering och se möjligheterna. Det är viktigt att arbetsgivare vågar prova personal och bredda  företagets kompetens genom att anställa nyanlända.

  Branschen måste också bege sig ut och möta de nyanlända. Man behöver dessutom samarbeta med Arbetsförmedlingen om vad som krävs och hur man kan bygga på det som behövs för att bli anställningsbar i  Sverige. 

Just nu händer en hel del för ingenjörer inom byggsektorn, berättar Amanda Klint. Stora aktörer medverkar på mässor, dit nyanlända blir inbjudna, exempelvis.

– Och Peab, Tyréns, SWECO med flera är med i Arbetsförmedlingens 100 klubb som rekryterar praktikanter för ev anställning på sikt, berättar hon.Amanda3_BRAAmanda Klint, flyktingsamordnare på Karlstads kommun

Publicerad 2016-03-31 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier