Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Arbetstid och ersättning – vad gäller, egentligen?

arbetstid_webb

Reglerna kring arbetstid och ersättning i byggbranschen kan vara snåriga och det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Hur beräknar man övertidsersättning? Kan man förhandla bort övertidsersättningen mot en högre grundlön och hur många timmars vila ska man ha per vecka, egentligen? Här reder vi ut begreppen.

 

Tid för arbete och vila
För att inte slita ut sig psykiskt och fysiskt måste man få tid att återhämta sig. Därför finns arbetstidslagen, som är till för att skydda den anställde. Arbetstiden regleras även i kollektivavtalet och villkoren får inte vara sämre än den så kallade EG-spärren:

  • 48 timmars genomsnittlig sammanlagd arbetstid
  • 11 timmars sammanhängande dygnsvila
  • 8 timmars genomsnittlig dygnsarbetstid för nattarbetande
  • 35 timmars veckovila
  • Rast var sjätte timma.

 

Arbetstidsreglerna omfattar inte tjänstemän i företagsledande ställning och arbete som utförs hemma eller där arbetsgivaren inte vet hur arbetet är anordnat.

 

Mer semester och högre lön
Både övertidsersättning och arbetstidsbestämmelserna kan avtalas bort mot längre semester och/eller högre lön. Överenskommelsen kan sägas upp men glöm inte kolla vilken uppsägningstid som gäller på ditt företag. Om ingen annan överenskommelse finns så gäller två månader före utgången av semesteråret.

 

De som avtalat bort sin övertidsersättning kan även avtala bort delarna i arbetstidsavtalet som reglerar ordinarie arbetstid, övertid och jourtid samt arbetsgivarens skyldighet att anteckna övertid och jourtid. Men det inte meningen att arbetstiden ska förlängas. EG-spärren får inte brytas även om man förhandlat om arbetstidsavtalet.

 

Extra semesterdagar
För de medlemmar som utför förberedelse och avslutningsarbetet om lägst 12 min/dag tillkommer tre semesterdagar utöver lagstadgad semester, om så överenskommits.

 

Övertid
Totalt 48 timmar allmän övertid får tas ut under en fyraveckorsperiod och 150 timmar på ett år. När särskilda skäl finns kan 75 timmar extra tas efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och ledarklubben samt ytterligare 75 timmar efter överenskommelse mellan de centrala förbundsparterna eller arbetsgivaren och ledarklubben.

 

Övertidsersättning
Övertid kompenseras antingen i pengar eller ledig tid (om det kan ske utan olägenhet för verksamheten). Övertidsersättning per timme mellan kl. 6-20 är månadslönen/94 och på annan tid månadslönen/72. Arbetsfria vardagar, midsommar, jul och nyårsafton räknas som ”annan tid”.

 

Kompledighet för övertidsarbete mellan kl. 6-20 är 1 1/2 timme och för annan tid 2 timmar.

 

Vid säsongbetonad verksamhet ska en övertidstimme kompenseras med minst 1 3/4 timme ledighet (om stilleståndsperiod kan förutses inträffa senare). Tidpunkten för ledigheten sker i samråd och ska läggas ut inom 6 månader efter att övertidsarbetet förekommit.

 

Text: Irena Franzén och Börje Hammarström


Kontakta Ledarna

Om du har frågor eller funderingar kontakta Ledarna på 0200-871 111 eller ledarna@ledarna.se.

 

Publicerad 2016-01-20 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier