Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Debatt: Glädjande att kampen mot mutor i byggbranschen nu stöttas

1024x682_150604-Lars-Bergqvist-05

Idag undertecknas överenskommelsen om mutor mellan byggbranschen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Överenskommelsen innebär att aktörerna tagit fram nya riktlinjer som tydliggör vad som gäller inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Äntligen! En överenskommelse av det här slaget kändes nämligen väldigt avlägsen för bara några år sedan. När Byggcheferna kraftsamlade emot etikfrågor 2011 var det ett arbete i motvind. Och då var det ett helt annat ljud i skällan, inte minst från branschaktörer.

När Byggcheferna tog fram Byggchefsbarometern 2011, som grundade sig på en enkät om etikfrågor till byggchefer i branschen, visade det på att det naggas på kvalitet och säkerhet i projekten och att en stor andel av respondenterna ansåg att mutor förekommer.

Hela 64 procent av byggcheferna uppgav att de någon gång blivit erbjudna mutor av en leverantör, entreprenör eller konsult i form av varor eller tjänster för att få fördelar vid en upphandling. Då blev reaktionerna blandade, inte minst från en del branschorganisationer.

Desto mer glädjande att vi nu ser frukten av det arbete som bedrivits de senaste åren.

Nu är det vår förhoppning att detta innebär att frågan verkligen prioriteras. Vår bransch har nämligen en hel del att arbeta med. Flera internationella undersökningar, bland annat från PwC, visar att byggsektorn är hårdast drabbat av korruption.

Och studier från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att de byggföretag som figurerar bland mutärenden i landets domstolar är allt från byggjättar till enmansföretag. BRÅ menar att det visar att det finns en etablerad korruptionskultur i byggbranschen.

Idag har förutsättningarna förbättrats. Att den här överenskommelsen nu undertecknats är ett steg på vägen för att få bort korruption och oegentligheter i vår bransch. Att fler branschaktörer nu stöttar arbetet ger oss förutsättningarna att bygga en attraktiv framtidsbransch.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna

 

http://www.byggvarlden.se/debatt/

 

Publicerad 2015-12-09 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier