Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Jobboro håller unga samhällsbyggare vakna

landskap_1048x629_avs20
Unga samhällsbyggare. Från vänster: Åsa Lundmark, projektledare Locum, Matilda Johnsson, arbetsledare, Skanska, Emma Jonsteg, programledare och Nadja Burman, byggnadsingenjör, Bau Arkitekter. Foto: Susanne Kronholm.

 

82 procent av unga medarbetare i samhällsbyggnadsbranschen ligger vakna och tänker på jobbfrågor. Det är främst frågor om tid, ekonomi, kompetens och ledarskap som gnager. Det visar en färsk undersökning från Svensk Byggtjänst.

En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket. Det gör att den unga generationen samhällsbyggare som nu ska ta över står inför stora utmaningar. Och de känner oro och stress över detta. I så pass hög grad att nattsömnen störs för åtta av tio.

Grubblar på jobbfrågor
82 procent av personerna i åldern 25-35 anger att de ofta eller ibland ligger vakna på nätterna och grubblar på jobbfrågor. Det som de främst känner oro inför är tidsmässiga och ekonomiska hinder, begränsad kompetensutveckling och stödfunktioner, utmaningar i att hantera ansvar och få gehör samt brist på upplevd kontroll av arbetets resultat.

– Det planeras inte in marginaler och då blir det tajt om tid om något oförutsett inträffar, menar Matilda Johnsson arbetsledare på Skanska.

– Beställare och entreprenörer måste vara ärliga med hur mycket tid olika moment tar, så att man kan planera korrekt, fortsätter Nadja Burman byggnadsingenjör på Bau Arkiteker.

Tufft att leda äldre kollegor
Unga upplever att det är en stor utmaning att leda äldre kollegor. De känner att det är svårt att komma med nya förslag och metoder, ofta möts man med kommentarer som ”så här har vi alltid gjort”. Det framgår också att det är finns en extra utmaning i att vara ung kvinna i en mansdominerad bransch, att få respekt hos både chefer och kollegor.

Begränsad erfarenhet föder oro
Studien bekräftar tydligt att unga inom samhällsbyggnadssektorn upplever att de har en arbetssituation med pressade tidplaner, många parallella arbetsuppgifter och många olika intressenter att ta hänsyn till. Med begränsad erfarenhet föder detta stor oro och stress. De känner också stor rädsla för att saker ska bli fel och att andra inte genomför sina arbetsuppgifter på rätt sätt.

I rapporten konstateras att branschen behöver bli bättre på att föra över kunskap och erfarenheter till den unga generationen, möta och ta tillvara på deras idéer och utveckla en branschkultur som värdesätter och verkar för inkludering och mångfald.

 

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Svensk Byggtjänst och är genomförd i flera steg 2014/2015. En enkätundersökning bland 2 612 personer. Djupintervjuer i fokusgrupper med unga samhällsbyggare (25-35 år) ur utvalda yrkeskategorier. Samt en fördjupad enkätundersökning med 101 personer. Bland deltagare i undersökningen finns representanter från hela byggprocessen – samhällsplanerare, byggherrar, teknikkonsulter, arkitekter, projektledare, entreprenörer och fastighetsförvaltare.

 

 

Publicerad 2015-10-21 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier