Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Aktuellt från Byggbranschen i Samverkan

Välkommen till informationsmöten landet runt om personalliggare i byggbranschen

Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten om tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet.

Klicka är för att läsa mer.

 

Planera för personalliggare

Den 1 januari 2016 införs en lag om elektroniska personalliggare i byggbranschen. På Byggmässan i Malmö den 22-23 april höll Peter Löfgren från Byggbranschen i samverkan ett föredrag om den kommande lagstiftningen samt utvecklingen av ID06.

Klicka här för att läsa mer.

 

Vad tycker du om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen?

Bo Leonardsson, Lödde Plåt
– Personalliggaren gör det lättare att hålla reda på vem som befinner sig på arbetsplatsen i händelse av en olycka. Vi har ID06 och är förberedda på den nya lagen. Jag är säker på att personalliggaren leder till sundare konkurrens i byggbranschen.
Emmy Dammander, Layher
– Vi har ID06 idag och det är ett bra system. Det är dock inte alla arbetsplatser som har elektronisk registrering och kontrollen varierar. Jag tror att det blir mer uppstyrt med nya lagen om personalliggare och att den kommer gynna seriösa aktörer.

 

Michael Jensen, VVS Företagen
– Vi har drivit den här frågan under lång tid som ett led i arbetet med en sund byggbransch. Lagen om personalliggare kommer att motverka oseriösa aktörer. Vi deltar på Byggbranschen i samverkans informationsträffar under våren och kommer att hålla våra medlemsföretag uppdaterade i frågan.
Birgitta Kastryd, Electrolux Centrala Bygg
– Vi installerar vitvaror i slutet av byggprojekten. Våra installatörer använder ID06 och vi håller en tät dialog med platsledningen om vilka regler och rutiner som gäller. Jag tycker det är bra att man enkelt kan kolla vem som är på arbetsplatsen vid ett givet tillfälle.

 

Lars Ewers, Abetong
– Det signalerar ordning och reda i byggbranschen. Jag har själv jobbat i restaurangbranschen där personalliggaren fått god effekt. Arbetsmiljöaspekten är också viktig, personalliggaren underlättar säkerhetsrutinerna vid brand eller annan olycka.

 

Samverkan ger resultat

Byggbranschen i samverkan (BBIS) spelar en viktig roll för att förbereda branschen inför den kommande lagen om personalliggare. Byggbranschen i samverkan består av byggarbetsgivarna och byggfacken. Organisationen arbetar förebyggande mot svartarbete och annan oseriös verksamhet. Målet är att skapa en byggsektor där företagen konkurrerar på lika villkor och där kvalitet, säkerhet och utveckling står i centrum.

Klicka här för att läsa mer.

 

Fem frågor till Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna

Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– Det främsta skälet är att stoppa svartarbete, vilket inte kräver någon vidare motivering. Sedan tycker vi att Byggbranschen i samverkan är ett bra forum för att samarbeta kring etik som är ett av våra egna fokusområden (de övriga är mångfald, chefens arbetsmiljö och ledarskap).

Klicka här för att läsa mer.

 

Se Skatteverkets film om personalliggare i byggbranschen

I april 2015 bjöd Skatteverket in byggbranschen till en informationsdag.

Se filmen hos Skatteverket

 

Närvaroliggare blir kassako för staten

Införandet av obligatoriska digitala närvaroliggare till nyår kan bli en mycket lönsam affär för statskassan. – Alla byggherrar ska känna och veta att de kan granskas, säger Lars Osihn som är planerings- och samordningsansvarig på Skatteverket.

Klicka här för att läsa mer. 

 

Läs hela nyhetsbrevet här: https://www.sverigesbyggindustrier.se/byggbranschen-i-samverkan__4891

 

Publicerad 2015-05-21 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier