Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Mentorprogram med mångfald i fokus

Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete med organisationen Mitt Liv inletts. NCC deltar i Mitt Livs mentorprogram där medarbetare från NCC under ett år fungerar som stöd till personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens. NCC är det första byggföretaget som ansluter sig till Mitt Liv.

– Mångfaldsfrågor är viktiga för NCC, både ur ett medmänskligt perspektiv och för företagets konkurrenskraft. Tillsammans med Mitt Liv hjälper vi människor att komma in på arbetsmarknaden. Mångfald driver utveckling och skapar affärsnytta så mentorskapet är givande åt båda håll, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.

Mentorprogrammet startade i september och NCC bidrar med tio mentorer från affärsområdet Construction Sverige. Adepterna har olika bakgrund och kompetens. Mentorskapet är tänkt att fungera åt två håll. Dels ska adepterna få hjälp att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden, dels ska mentorerna och de företag de kommer ifrån i sin tur få tillgång till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling och värdefull hjälp till det egna mångfaldsarbetet.

– Vi på Mitt Liv är otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja samarbete med NCC. Som första företag från byggbranschen visar nu NCC vägen för ett ökat fokus på mångfaldsarbete inom byggsektorn. I ett första skede lägger NCC fokus på mentorprogrammet, där en handfull anställda har möjlighet att öka sin kunskap om mångfald men även vidga sina perspektiv och bistå till en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden. NCC :s vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete, säger Henrietta Bean, ansvarig för Mitt Liv Stockholm.

Mitt Liv är en organisation som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Företaget startade 2008 och finns idag i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping..

Källa: NCC Construction Sverige
 

Publicerad 2015-02-04 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier