Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Inför valet av utbildning: Företagen behövs i skolorna

Hela 90 procent av sista-års-eleverna i gymnasiet tycker att de inte får tillräckligt med information om vilka utbildningar och kunskaper som kommer att värderas högt i framtiden och drygt 30 procent säger att de inte träffat något företag alls, under sin gymnasietid.

– Det talas mycket om att behovet av samarbete mellan näringslivet och skolan. Men våra undersökningar bland skolungdomar visar att det behöver göras så ofantligt mycket mer för att underlätta valet till vidare utbildning. Både ungdomar i grundskolan och gymnasiet törstar efter mer kunskap om arbetsmarknaden. Dessutom önskar de en tydligare yrkesvägledning.

Det säger Kristoffer Jarefeldt, vd för Framtidsutveckling i Sv, som årligen genomför undersökningen Framtid.se – arbetsmarknadskunskap hos unga.

I undersökningen svarar nästan 4 000 av landets gymnasieväljare och sista-års-gymnasister på frågor inom området vägledning och arbetsmarknadskunskap som skolan erbjudit inför kommande utbildnings- och yrkesval.

I undersökningen svarar respondenterna att de hade önskat mer omfattande studie- och yrkesvägledning under skoltiden, och att den skulle påbörjats tidigare.

Dessutom saknar man information från arbetsgivare och erbjudanden om att besöka olika arbetsplatser är sällsynta.

– Arbetsgivare behöver fundera på hur man kan skicka budskap om vilka kompetenser som efterfrågas och bjuda in till informationsträffar och studiebesök. Det kan bidra till att skapa en målbild hos unga människor som berättar hur utbildningsresan ser ut och var den landar, säger Kristoffer Jarefeldt, och fortsätter:

– Ungdomarna behöver hjälp med att förstå att den här eller den där utbildningen är viktig eftersom branschen behöver dem. Idag sker mycket ”rekrytering” till olika utbildningar av rent kommersiella skäl, det vill säga för att skolorna ska få sina bidrag, och det är inte rätt väg att gå, betonar Kristoffer Jarefeldt.

Störst påverkan i hemmet

Undersökningen visar också att det är föräldrarna som påverkar de ungas val mest. Skolans SYV fyller en viktigt funktion men eleverna som svarat på undersökningen säger att SYV har liten påverkan i deras tankar kring yrkes- och studieval. Förmodligen en effekt av den begränsade vägledning som generellt erbjuds i skolan. Skolverket har uppmärksammat problemet och driver nu en ambition för att stärka vägledningen på skolan. Studie- och yrkesvägledningen skall bli hela skolans ansvar och den skall påbörjas tidigare.

Byggcheferna arbetar mycket medvetet med just denna fråga via sitt ambassadörsprogram, där ambassadörerna besöker högskolor, arbetsmarknadsdagar och liknande arrangemang runt om i landet för att informera ungdomar och samtala med dem om byggbranschen. Förhoppningen är att man på detta sätt ska locka fler ungdomar till byggsektorn.

Framtidsutveckling arbetar med att skapa förutsättningar för unga att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Detta görs genom publikationerna GymnasieGuiden, YrkeshögskoleGuiden och Framtid.se, med tillhörande webbsidor. Publikationerna skickas årligen direkt hem till ca. 215.000 hushåll. Just denna undersökning gjordes i samband med utskick av Framtid.se.

Text: Pamela Collin

Länk till hela undersökningen

Publicerad 2015-01-28 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier