Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Webbutbildning ska minska arbetsolyckorna

Nu lanserar Sveriges Byggindustrier (BI) den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats”. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byggarbetsplatser.

– Jag hoppas att denna webbutbildning ska ge alla medarbetare på våra arbetsplatser en tankeställare om vad som är rätt och hur man ska bete sig för att göra sin arbetsplats säker för sina kompisar och för sig själv. Själv har jag fått mig en tankeställare, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI).

Under ca en timme får vi följa personerna som arbetar på byggarbetsplatsen och vara med när de ställs inför olika vardagliga men riskfyllda situationer. Som åskådare och kursdeltagare sätts vår egen kunskap och insikt på prov. Under utbildningens gång blir vi vittnen till hur arbetssättet och insikten förändras och gör att personerna i filmen blir mer medvetna om både risker och attityder.

Just attityden löper som en röd tråd genom hela utbildningen, som är uppbyggd kring tre huvuddelar; att upptäcka risker, att trivas på jobbet och att arbeta rätt.

– Vi hoppas och tror att webbutbildningen ska bidra till en mer medveten attityd till säkerhetsarbetet på våra arbetsplatser, att säkerhetstänket ska bli lika naturligt på jobbet som i bilen, säger Petra Flyborg, nationell projektledare för fokusområdet En säker arbetsplats inom BI.
Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg.

Webbutbildningen kan med fördel även användas i skolan för att redan där lägga grunden till en förbättrad säkerhetskultur.

– Vi har redan märkt ett stort intresse från våra yrkesutbildningar, vilket är väldigt glädjande. Ju tidigare vi pratar om säkerhet och arbetsmiljö, desto mer självklart blir det en del av vardagen, oavsett vilken bransch man senare väljer för sitt yrkesliv, avslutar Petra Flyborg.

En engelsk version av webbutbildningen planeras vara klar till sommaren 2015.

Branschen samverkar för ökad säkerhet

Webbutbildningen ”En säker arbetsplats” är ett branschgemensamt projekt där medlemsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn samverkat under hela processen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta Petra Flyborg, nationell projektledare En säker arbetsplats , tfn 072-548 58 31

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

448x234

Publicerad 2015-01-15 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier