Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

LRF konsult: småföretag inom byggbranschen går riktigt bra

Småföretagen inom byggbranschen har gått riktigt bra de senaste fem åren. I alla fall om man ska tro den analys som LRF konsult nyligen presenterade.

LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland småföretagare verksamma inom byggbranschen med hjälp av faktiska siffror från drygt 350 företag med upp till 15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst, har legat på en stabil nivå mellan 48,7 och 49,9 procent från 2009 till och med 2013.

Byggföretagens genomsnittliga intäkt var cirka 10 procent högre 2013 jämfört med 2009 (2,1 miljoner under 2013, jämfört med 1,9 miljoner kronor under 2009). Samtidigt ökade de totala kostnaderna med 4,8 procent mellan 2009 och 2013 (från 41,5 procent till 43,5 procent). Resultat före avskrivningar sjönk med 9 procent under perioden (från 21,3 procent 2009 till 19,5 procent under 2013).

– De ökade kostnaderna inom byggbranschen är främst drivna av ökade personalkostnader. En möjlig förklaring till de ökade intäkterna kan vara att allt fler svenska hushåll har fått upp ögonen för ROT-avdragen och i kombination med det låga ränteläget gynnar det branschen, kommenterar Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Om undersökningen

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometer och tittar specifikt på dryga 350 företag inom byggbranschen. Företagen har en omsättning om minst 400 000 kr med 0-15 anställda. Byggbranschens utveckling har analyserats mellan helåren 2009 och 2013.

Text: Pamela Collin

Källa: LRF Konsult

 

Publicerad 2015-01-15 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier