Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ledarnas tio förutsättning för ledarskap

För att bli framgångsrik som chef är det viktigt att du har rätt förutsättningar. Ledarna har formulerat tio viktiga förutsättningar för chefen. 

1. Kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat att fatta beslut och få den information som krävs för uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämningar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder fel i synen på den viktiga rollen. Kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2. Tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/ ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i jobbet. Var tydlig med förväntningar och skapa samsyn kring uppdraget.

3. Mandat och befogenheter
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter att förändra t ex arbetsorganisationen. Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksamheten. Ge chefen tillräckliga personella och ekonomiska resurser.

4. Ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera inom normal arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv. Inte minst för att attrahera unga chefer och skapa en jämn könsfördelning. Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner på arbetsplatsen.

5. Rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten. Begränsa antalet medarbetare per chef.

6. Stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som besparingar eller omorganisationer måste konsekvenserna av uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som händer efteråt. Backa upp chefen i utsatta lägen.

7. Utvecklingssamtal – också för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska innehållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla detta. Håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. Karriärutveckling – en naturlig del av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verksamheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga potentiella ledare. Erbjud chefen möjlighet till individuell karriärplanering.

9. Lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, initiativ och engagemang och veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Ge bra chefer bra lön.

10. Utvärderas i rollen som ledare
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar och befogenheter eller hanterat konflikter. Belöna chefer som skapar resultat genom gott ledarskap.Yvonne Stenman, Skanska och Lars Göran Sjöberg, Ramirent, bägge aktiva i Byggcheferna, diskuterar gruppuppgiften Lönesamtal.

Byggcheferna – en del av Ledarna

Som medlem i Byggcheferna blir du automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med fler än 92 000 medlemmar. Det är ett medlemskap som ger dig tillgång till alla Ledarnas tjänster och förmåner. Bland annat arbetar Ledarna för att du som chef ska ha avtal och villkor som är specifikt anpassade för dig. Ledarna för även din talan i samhällsdebatten genom att lyfta fram ledarskapets betydelse samt strävar efter att ge sina medlemmar inspiration i ledarskapsrollen såväl som personliga råd. Byggcheferna är en av 20 branschföreningar inom Ledarna och vi har 16 500 medlemmar, spridda över hela landet.

Publicerad 2014-12-16 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier