Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Cheferna som bygger Sverige

Cheferna inom byggbranschen spelar en viktig roll för att möta de höga krav som samhället ställer på byggande av bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur i ett Sverige som växer. Ledarskapet är till och med avgörande för branschens långsiktiga utveckling. 

Så skriver Ledarna i branschrapporten ”Bygg och fastighet – Branschen ur ett chefsperspektiv”.  Rapporten tar upp några av de stora utmaningar som chefer inom bygg- och fastighetssektorn kommer att möta i framtiden. 

Sverige får allt fler invånare och befolkningen i storstäderna ökar kraftigt. En stor generation unga söker sin första bostad och bostadsbyggandet kan komma att behöva fördubblas för att tillgodose behovet av nya lägenheter.

I en byggbransch som står inför nya utmaningar gör ett gott och ansvarsfullt ledarskap skillnad. Chefer måste få ägares och bolagsledningars förtroende och förutsättningar att utöva ett gott ledarskap fullt ut.

Skärmavbild 2014-12-16 kl. 12.39.43

Höga krav på moderna byggchefer

Det ställs höga krav på chefer inom bygg- och fastighetssektorn. De behöver ha en gedigen teknisk utbildning och kompetens i bland annat ekonomi och juridik. Kvalitet och miljötänkande i både byggande och förvaltning är också viktigt.

Inom bygg- och fastighetsbranschen är det vanligt att arbetet bedrivs som projekt. Det innebär att cheferna behöver arbeta med struktur, god planering, framförhållning, ekonomiskt ansvar och uppföljning under hela projekttiden. Det är också chefer som genomför upphandlingar och har kontakter med underleverantörer och uppdragsgivare.

Det är chefen som leder laget och fördelar arbetet bland medarbetarna. Arbetsmiljön är ett chefsansvar liksom kulturen på arbetsplatsen. Med chefsrollen följer också ett utvecklingsansvar. Hur kan nästa projekt genomföras bättre och effektivare och hur kan goda erfarenheter tas tillvara i framtiden? Hur förändras omvärlden och vilka trender påverkar ledarskapet? Hanteringen av det så kallade huvudentreprenörsansvaret, som nu är överenskommet kommer också vara en chefsuppgift.

Arbetsmiljön är ett område där cheferna har stort ansvar som kräver kunskap och kontinuerligt arbete med förankring och uppföljning av rutiner, men också resurser. Tidspress och stress får inte gå ut över säkerheten. Byggsektorn är en bransch där många olyckor sker och sett över en längre period så omkommer nära en person i månaden i bygg- och anläggningsbranschen. Detta är ett allvarligt problem som alla aktörer i branschen måste vara med och lösa.

”Vi behöver bygga smartare” 

Ledarna har intervjuat bland andra Anders Hinn, projektledare och högskoleingenjör vid Byggadministration Harald Olsson AB, Malmö. Och när det gäller framtidsutmaningar för branschen är Anders rakt på sak.

– Det handlar om två saker. Det ena är att bygga billigare hyresrätter. Det andra är att vi har begränsade resurser och måste bygga med hänsyn till miljön.

Samtidigt pekar Anders på behovet av att bygga smartare för att öka kvaliteten och få hus och lokaler att möta beställarnas krav. Själv vann han pris för sitt miljötänkande när han ledde ett byggprojekt med ett hundratal villor, utan att behöva skicka något avfall till deponi. Allt kunde återvinnas. Tack vare effektiv sortering. Anders Hinn, menar att det berodde på ledarskapet.

– Jag tog med mig all personal till soptippen. Det blev en väckarklocka för alla inblandade. Där bestämde vi oss för att vi inte ville bidra till att sopberget skulle växa.

Anders Hinn brinner för att hitta nya sätt att lösa uppgifter. Att beställarens krav kan vara både svåra och motsägelsefulla är ingenting han tycker är ett problem. Tvärtom!

Här hittar du rapporten i sin helhet. Där kan du också läsa fortsättningen på intervjun med Anders Hinn och en intervju med Dastan Media Ringlund, styrelseledamot inom Byggcheferna och Ledarnas förbundsstyrelse samt Byggprojektledare inom Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen. 

Goda insatser ska avspeglas i lönen

För oss i Ledarna/Byggcheferna är det avgörande att goda insatser avspeglas i lönen. Chefer ska premieras för sina resultat, initiativ och engagemang. Och varje chef ska veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen.

Här hittar du Ledarnas tio förutsättning för ledarskap.

Publicerad 2014-12-16 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier