Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Medlemsnyttan i fokus

En vacker dag i mitten av oktober klev ett antal medlemmar i Byggchefernas avdelning Öst ombord på M/S Grace i Stockholm för att träffas, samtala och lyssna till inspirerande föreläsningar om såväl karriärplanering som ledaravtalet.

Sökarljuset var inställt på medlemsnytta – hur Byggcheferna ska stötta den enskilde medlemmen – med spännande grupparbeten under rubrikerna Lönesamtalet, Ny på arbetet och Mentorskap. Alla grupparbeten mynnade ut i givande presentationer med diskussion och en handlingsplan.

– Tanken med en sådan här konferens är egentligen främst att medlemmar ska kunna träffas och umgås, ta upp aktuella branschfrågor och problem. Det är synd att inte fler medlemmar sluter upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande avdelning Öst och till vardags projektchef på Skanska.

– Grupparbetena gav verkligen konkreta resultat på hur vi ska kunna öka nyttan med ett medlemskap, resultat som kommer implementeras, fortsätter Jeanet Corvinius.

Att engagemanget måste öka bland medlemmarna var alla ense om.

– Det har blivit svårare och svårare att driva en avdelningsklubb så frågan är hur vi ska nå den ”vanlige” medlemmen, säger Thomas Karlsson, arbetsmiljöingenjör på Skanska hus Stockholm syd.

– Vi måste få fler företrädare och höja statusen på den som har kontroll på löneprocessen. Det tror jag är ett sätt att nå fram och öka engagemanget, tillägger Rainer Mastola , företrädare avdelning  Västerås/Eskilstuna på NCC.

– De lokala förutsättningarna för fackligt arbete måste helt enkelt förbättras, säger Lars Göran Sjöberg, Ramirent AB och styrelsemedlem i  avdelning  Öst.

– Och man måste vara motiverad och ha den rätta geisten för fackligt arbete eftersom det är tidsödande, avslutar Pierre Karlevall, Coor Service Management och styrelsemedlem i avdelning Öst.

IMG_0314

Yvonne Stenman, Skanska och Lars Göran Sjöberg, Ramirent, bägge aktiva i Byggcheferna, diskuterar gruppuppgiften Lönesamtal.

IMG_0321

Catharina Linden, Anjo Bygg, som avtackades för sin tid som ordförande i avdelning Öst, deltog i grupparbete om Introduktion för nyanställda, tillsammans med Pierre Karlevall, Coor Service Management.

IMG_0305

Jeanet Corvinius, Skanska och ordförande avdelning Öst i grupparbete om Mentorskap med Benny Jansson, XCS Bygg samt styrelsemedlem i avdelning Öst.

IMG_0339

En av gruppuppgifterna var att diskutera medlemsförmåner.

Text: Pamela Collin

Foto: Börje Hammarström

Publicerad 2014-12-11 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier