Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Förvaltningsbranschen omsätter stora belopp

Den svenska förvaltningsmarknaden är ganska okänd och inte heller lika spektakulär som exempelvis byggmarknaden. Det menar Fatighetstidningen som i en artikel redogör för den analys man försökt göra av branschen. Man konstaterar att analysen inte var så lätt att göra eftersom förvaltning av fastigheter inbegriper så mycket. Det handlar om allt från ordinär fastighetsskötsel till stora utvecklingsprojekt.

Med en del förbehåll har Fastighetstidningen i alla fall låtit göra en uppskattning av vad det kostar att ta hand om Sveriges totala fastighetsbestånd. Och det visar sig vara en bransch som omsätter stora belopp. Men trots att förvaltningen omsätter i princip motsvarande belopp som byggmarknaden hamnar förvaltning sällan i fokus. Det menar Fatighetstidningen beror på att den karakteriseras av många ganska små affärer även om bamsekontrakt också finns. Och det menar man kan vara ett problem. För att exemplifiera detta resonemang pekar man på byggprojektet Nya Karolinska på 14 miljarder.

– Att hitta en förvaltarentreprenad i den storleksklassen får man leta länge efter, säger Per Ollas, affärsområdeschef Fasticon och ordförande i AFF kommittén.

Han konstaterar vidare att när bygg byggbranschen tar fart dräneras förvaltarbranschen.

– Många av de bästa förmågorna försvinner till byggprojekt med högre ersättningsnivåer. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för förvaltningsbranschen, påpekar Per Ollas.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige, menar att fastighetsförvaltning är en framtidsbransch.

– Det är en bransch som omsätter stora belopp och sysselsätter många. Våra fastigheter kommer alltid att behöva förvaltas. Vi ser därför med glädje på ett ökande intresse för utbildningar inom fastighetsförvaltningsområdet. KTH får snart sin första professur i ämnet och allt fler YH-utbildningar startas, säger Rikard Silverfur. 

Enligt en beräkning som bygger på ett underlag från Fasticon och som gäller 2010 läggs det nästan lika mycket på förvaltning som på de årliga bygginvesteringarna och transaktionskostnaderna. Uppskattningen hamnar på 100 miljarder, en siffra som baseras på kostnader för kommuners offentliga fastigheter och kommunala bostadsbolag.

Då har man endast räknat med rena förvaltningskostnader, alltså sådant som en fastighetsägare skulle kunna outsourca. Inkluderar man den totala kostnaden för att driva fastigheterna under ett år blir det en betydligt högre kostnad.

Text: Pamela Collin

Källa: Fastighetstidningen

Publicerad 2014-11-24 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier