Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Skiljer sig kvinnligt och manligt ledarskap åt? Vi har frågat några kvinnliga byggchefer

Enligt tre aktuella doktorsavhandlingar är det inte kön, eller för den delen de individuella egenskaperna, som avgör hur ledarskapet fungerar. Det handlar istället om organisation och arbetsbelastning. Ska vi alltså tänka bort allt det vi hört och läst om så kallat kvinnligt ledarskap?  Ett ledarskap som oftast beskrivits som mer relationsinriktat och mer konfliktfyllt.

Enligt avhandlingarna, där samtliga fokuserat på villkoren för chefer inom kvinnodominerade offentliga verksamheter, är förutsättningarna att lyckas där sämre än i traditionellt manliga verksamheter. Hur stämmer detta med en manligt traditionell bransch som byggbranschen? Byggchefernas utsända lät frågan gå vidare till två kvinnliga ledare i byggsektorn.

1)    Vad är din kommentar till ovanstående?  Tycker du att kvinnligt respektive manligt ledarskap existerar, och om du tycker det på vilket sätt skiljer de sig åt?

Yvonne Stenman, Skanska:

Om förutsättningarna att lyckas sämre inom kvinnodominerande offentliga verksamheter är villkoren och instrumenten för att utföra ett bra chefskap inte de rätta.

Att utföra ett bra ledarskap handlar i första hand om personens ledaregenskaper och att rätt förutsättningar och mandat ges till chefen.

Jeanet Corvinius, Skanska:

Jag är övertygad om att det skiljer sig åt mellan kvinnligt och manligt ledarskap, men att det inte är det som är avgörande för hur bra en verksamhet fungerar eller ej. För mig bygger ett bra ledarskap framförallt på att få ut relevant och viktig information, enkla och tydliga mål och att ”rätt” verktyg för styrning och delegat finns i och för verksamheten och personerna som finns i den. Detta kan alla verksamheter skapa sig mer eller mindre bra, det som skiljer är Ledarskapet för de mjuka parametrarna som spelar in och där finns det inget rätt och fel så länge det fungerar i praktiken.

Största skillnaden mellan kvinnligt och manligt ledarskap tror jag ligger i att vi kvinnor förväntas vara mer mjuka och det kan vara både till vår fördel och nackdel i situationer där vi behöver vara tydliga och raka. I en sådan situation kan uppfattas som mer hårda och nästan för kalla.

Strukturella skillnader

Enligt Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, uppmärksammas ”kvinnligt ledarskap” i manligt dominerade branscher på ett annat sätt än kvinnliga chefer verksamma i kvinnodominerade branscher, som exempelvis inom vården.

”Man söker skillnader mellan män och kvinnor när det egentligen handlar om strukturella skillnader. I stället för att problematisera faktumet att chefer i kvinno-dominerade branscher har tre gånger så många medarbetare som chefer i mansdominerade branscher och står utan tjänstebil, söker man förklaringar i ledarstilar och sådant”, säger hon.

2)    Tycker du att ovanstående uttalande stämmer utifrån din position som kvinnlig ledare i en mansdominerad bransch, övriga kommentarer?

Yvonne Stenman, Skanska:

Hur kan man jämföra ledarskapet mellan så två vitt skilda verksamheter? Uppmärksamma istället skillnaderna för ledarskapet branschvis.

Det gäller att spela på samma planhalva om det ska bli jämförbara resultat.

Dessa svar blir enbart godtyckliga och spekulativa.

Min erfarenhet av kvinnligt ledarskap i byggbranschen är god.  Jag märker att organisationer blir mer dynamiska av ett jämställt chefskap.

Jeanet Corvinius, Skanska:

Jag behandlar inte mina medarbetare olika utifrån kön, men är övertygad om att det finns skillnader mellan hur vi uppfattas och agerar beroende på olika situationer. Det beror i sin tur på beteenden och uppfostran i uppväxten där vi bara kan konstatera att vi behandlas lite olika även i dag.

Jag är övertygad om att många män är duktigare på att ifrågasätta mandat, delegat och gränsdragningar och därmed stoppar en del tokigheter. Många kvinnor, men även en del män, behöver bli bättre på detta. Ingen chef i världen kommer självmant minska arbetsbelastning eller reducera medarbetargrupper om det inte påtalas eller visas gynna verksamheten på andra områden som t.ex. en bättre arbetsmiljö och därmed lägre sjukskrivningstal. En viss förflyttning av detta kan vi redan se idag i privatlivet, där det inte är självklart längre att kvinnan hämtar barn på dagis, lagar mat, tvättar etc.  Inom detta område har många kunnat notera fördelarna med en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Kvinnan behöver inte vara ”duktigare eller effektivare” än mannen för att vara en bra förälder. Detsamma gäller väl i rollen som chef eller ledare, i alla fall för mig. 

Berättat för: Pamela Collin

Vad tycker du som man om detta med manligt och kvinnligt ledarskap? Hör gärna av dig med dina synpunkter till pamela.collin@telia.com eller kommentera här nedan och/eller på Byggchefernas Facebooksida

Publicerad 2014-11-17 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier