Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Arbetsplatsolyckor: ”Arbetsmiljöverket måste öka antalet kontroller”

Återigen har döden slagit till på ett bygge. Två personer omkom och en tredje skadades allvarligt i en arbetsplatsolycka igår, tisdag, i Stockholm. Strax före klockan nio på morgonen rasade ett byggelement på 50 ton.

Olyckan inträffade på pannmontaget vid byggandet av det nya kraftvärmeverket åt Fortum i Värtahamnen. Polisen har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott. Enligt Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud för Byggnads, som är mycket kritisk till säkerheten, är bygget indelat i flera delar och när det gäller den här delen av arbetsplatsen har facket inga kollektivavtal eller medlemmar och därför heller ingen insyn.

– Det som hänt är fruktansvärt och får bara inte inträffa. Redan 2008 gick Byggcheferna samman med Byggnads i kravet på en nollvision för dödsolyckor i byggbranschen, som är hårt drabbad, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna och fortsätter:

– Vi har också under lång tid påpekat att Arbetsmiljöverket måste få fler byggnadsinspektörer. De stora byggbolagen satsar stora resurser på att reducera olyckorna runt om på byggena, men de råder inte över hela branschen. Arbetsmiljöverket måste öka antalet kontroller för att komma åt dem som inte följer lagar och regler. Den här sortens olyckor går att förebygga, understryker Lars Bergqvist.

– Byggherren har det yttersta ansvaret, men ansvaret delegeras i allmänhet till platsledningen som har ett oerhört ansvar för sin personal och då vill det till att kompetensen är tillräcklig så att rutiner fungerar väl. I Byggcheferna arbetar vi mycket med de attityder som finns i byggbranschen och som kan påverka säkerheten på olika sätt. Inte minst handlar det om den rådande machokulturen som dessvärre innebär ett ökat risktagande och som därmed påverkar arbetsmiljön negativt.

  • Antalet dödsolyckor inom den svenska byggbranschen är nästan fem gånger så hög som inom andra branscher.
  • Svenska byggnadsarbetare utsätts dagligen för olika riskmoment. Sju av tio byggnadsarbetare som är över 50 år har fått bestående skador eller åkommor genom byggnadsarbete.
  • 2008 genomförde Byggcheferna en undersökning bland sina medlemmar om arbetsmiljön. Enkäten, som besvarades av 450 personer, visar att tidspressen medför att drygt var fjärde byggchef ibland måste tänja på arbetsmiljöreglerna för att arbetet ska fungera smidigt. Enkäten visar också att det bara är hälften av byggcheferna som tycker att de som chefer har utrymme att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och ta det ansvar som åligger dem.

Text: Pamela Collin

Läs också artikeln här intill om arbetsmiljölagens tillämpning på arbetsmiljöbrott, som publicerades på Byggchefernas webbsida redan för två år sedan.

 

Publicerad 2014-11-05 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier