Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Hållbart om hållbarhet

– Blickar man tillbaka på Peab: s historia kan man se att företagets förankring i den lokala bygden med ett socialt engagemang är det som präglar såväl företagets utveckling som hållbarhetsarbete, säger Kristina Gabrielii, hållbarhetschef, Peab.

Kristina Gabrielii började som konstruktör och har ägnat merparten av sina 25 år i byggbranschen åt utvecklingsarbete inom miljö och energiområdet kopplat till byggprocessen.

– Jag vill vara med om att driva utvecklingen och förändra branschen och ser därför mitt engagemang som ordförande för SBUF som en naturlig del i detta. Men mitt dagliga värv som hållbarhetschef i Peab handlar mycket om att integrera hållbarhetstänket i den befintliga verksamheten, och där är vi inte ännu. Det är en inte helt lätt resa, säger Kristina Gabrielii och fortsätter:

– Hållbarhetsarbetet är organiserat via en liten central stödfunktion och vi arbetar tillsammans med våra affärsområden. Vi fångar upp engagerade individer som kan agera ambassadörer för att få in hållbarhet i våra dagliga rutiner. Vårt sociala engagemang ska ju vara kopplat till vår verksamhet.

Som exempel på ett socialt åtagande nämner Kristina ett projekt där Peab-personal i liten skala hjälper till med läxläsning i ett område där företaget är verksamt. Peabskolan, som grundats för att bidra till rekrytering av personal, är ett annat exempel.

– Där tar vi ett socialt ansvar för ungdomar som kanske haft det lite svårt i skolan, men som är intresserade av byggsektorn och där vi kan hjälpa dem på traven, poängterar Kristina Gabrielii.

Har hållbarhetsarbetet påverkat Peab konkret i något avseende?

–Peab hade inte varit aktuell som entreprenör i en del projekt om vi inte beaktat hållbarhet som en viktig del i byggprocessen. Vi har ju kunder som vill ha utväxling på sitt eget hållbarhetsarbete. Det pågår ett antal pilotprojekt där kunden ställt tydliga krav kring hållbarhet som Peab måste förhålla sig till, berättar Kristina Gabrielii.

Finns det inte en risk för att det här med hållbarhet bara blir en imagegrej som ligger som en fasadputs som lätt krackelerar när man tittar närmare på innehållet?

– Peab formulerade sin vision kring hållbarhet 2010, men vi har inte kommunicerat det så mycket eftersom vi, av just det skäl som du är inne på, vill ha kommit en bra bit på väg. Arbetet tar tid och är långsiktigt och vi har ännu inte tillräckligt bra rutiner för uppföljning. Vi har tagit fram ett informationsmaterial  om socialt ansvarstagande och de goda exemplen finns, nu handlar det om att plocka fram dem. Vi arbetar preventivt och var och en i organisationen ska kunna greppa dessa frågor. Och det tar tid, påpekar Kristina Gabrielii.

Medvetenheten om att hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor, som bidrar till att företag står sig bättre i konkurrensen, finns i de flesta företag och organisationer idag.  Det kan vara avgörande vid en upphandling, vid bedömning av affärsrisker och inom miljöområdet för att nämna några exempel. I Peab:s hållbarhetsredosvisning (2013) beskrivs arbetet mot en hållbar verksamhet som en förändringsresa där ledningen beslutat att utveckla hållbara affärsmål istället för separata hållbarhetsmål på så sätt att hållbarhet ska vara direkt kopplat till lönsamheten. ”Vi vill ta ansvar för helheten och bidra till samhällsnyttan genom att vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande i det vi gör”. Dessutom nämns satsningen på en central hållbarhetsfunktion med tillsättandet av en särskild hållbarhetschef, som rapporterar direkt till koncernledningen, som ett viktigt led för att sätta ökat fokus på ämnet. När det gäller området etik och korruption har Peab valt att arbeta med ett etiskt råd istället för en extern part som stöd i arbetet.

Text: Pamela Collin

Publicerad 2014-10-31 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier