Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Uppsving för byggindustrin

En förbättrad konsumtionstillväxt i Sverige ger byggindustrin ett rejält uppsving. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2014-2015 tack vare innevarande års höga nyproduktionstakt. Uppgången på byggmarknaden är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Utvecklingen i världsekonomin går gradvis framåt och även Sverige får en viss förbättrad tillväxttakt 2015. Det är hushållen som är den främsta drivkraften under prognosperioden, men även bruttoinvesteringarna ger ett bra tillskott. Bostadsbyggandet vände upp redan under fjolåret och detta lyfter bygginvesteringarna i år.

– För byggindustrin ser vi en bred uppgång som i år drivs av investeringar i bostäder. Nästa år kommer bland annat amorteringskrav och skattehöjningar att dämpa bostadsbyggandet. Istället ökar aktiviteten på lokalsidan, men också järnvägsbyggandet vänder upp 2015 efter att ha minskat i fyra års tid, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Göteborg går bättre än Stockholm

Uppgången i byggandet är relativt ojämnt fördelad över landet. I de nordligare länen, framför allt i Västerbotten, är det hög aktivitet. Att Umeå blev kulturhuvudstad i år och flytten av Kirunastadskärna är av betydelse för byggutvecklingen i regionen. Stockholm har drabbats av bakslag då flera betydelsefulla infrastrukturprojekt skjuts på framtiden.

I Göteborgsregionen stärks byggkonjunkturen. Bostadsbyggandet ökar och dessutom bidrar infrastruktursatsningarna inom västsvenska paketet till uppgången. Skåne, liksom flera andra sydländska län, har det kärvare. Mycket hänger samman med att både bostadsbyggande och infrastruktursatsningar inte kommer till skott i den södra landsänden.

– Nästa år utvecklas byggandet bäst i de regioner som både bygger bostäder och infrastruktur, fortsätter Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    
Mdkr Utfall Prognos
Sektor 2013 2013 2014 2015
Bostäder 134,9  4 23 4
Lokaler 120,0 -6  2 4
Anläggningar  74,7 -4  4 3
Summa bygginvesteringar 329,6 -2 11 4

Källa: Sveriges Byggindustrier

Publicerad 2014-10-22 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier