Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Diskussion om platschefens roll

Hur ser då chefen ”ovanför” platschefen på dennes roll och uppgift? Vi frågade Johannes Lidström, distriktschef på Skanska Sverige. 

 

Vilken är en platschefs viktigaste roll och uppgift?

– I Skanska motsvaras platschef av produktionschef vars viktigaste uppdrag är att driva säkerhet och produktivitet. Vi arbetar säkert eller inte alls och det kräver ledarskap och planering! Sedan tycker jag att det är viktigt att sätta mätbara mål och följa upp.

 

Har en platschef i allmänhet för många ansvarsområden?

– Ett mycket stort ansvar ligger i regel på produktionschefen. I Skanska har vi sedan ett par år tillbaka försökt skapa rätt förutsättningar för våra chefer genom att dela upp ansvarsområden och tillsätta projektchef respektive produktionschef. Projektchefen ansvarar för att leda och organisera arbetet, att skapa tydliga ramar för sina medarbetare i projektet. Produktionschefens ansvar är säkerhet och produktivitet. På så vis får vi ett tydligt ledarskap och större delaktighet för medarbetarna.

 

Gör krav på ständiga rapporter, ekonomisk uppföljning, redovisningar etc. (som innebär mycket administrativt arbete vid dator) att platschefen inte hinner med att vara ute i produktionen på själva bygget/anläggningen tillräckligt?

– Visst är det så att rollen ser annorlunda ut idag med mer administrativt arbete än vad som utfördes tidigare. Det viktiga är att organisera och bemanna projektet på rätt sätt vid rätt tid. Då frigör vi tid att behålla sina ”dirty boots” och visa närvaro och tillgänglighet i sitt ledarskap.

 

Har nytillsatta platschefer i allmänhet tillräcklig erfarenhet för att verka som platschefer?

– Vår uppgift är att utveckla organisationen, individerna och ge utmaningar. Det viktiga är att se till att organisationsschemat inte består av ”lucka-lucka” dvs att två oerfarna individer eller nya i rollen är direkt ovanför varandra i organisationen. Blanda istället erfarenhet med nytillsatt personal så att stöd finns att få. Svåra situationer som kräver erfarenhet kommer alltid att uppstå och då gäller det att individerna har ett bra nätverk inom företaget där de finner stöd.

 

Har platschefsrollen förändrats något mot tidigare? I så fall på vilket sätt?

– Vi arbetar aktivt med ledarskapsfrågor på ett helt annat sätt idag än för tio år sedan, på ett mycket bredare spektrum. Eftersom vi är ett värderingsstyrt bolag upplever jag att vi har en inre kompass som gör att vi helhjärtat engagerar oss i att alltid arbeta säkert. Vi vill driva utvecklingen inom grönt byggande,  vi skapar engagemang i medarbetarfrågor och för att bygga broar i samhället och bygga socialt hållbart. Det ställer ju helt andra krav på ledarskapet hos en platschef idag jämfört med för 10-15 år sedan när det räckte med nöjda kunder och god ekonomi.  

Tycker du att du själv är tillräckligt ofta ute i produktionen?

– Jag försöker leva som jag lär och behålla mina dirty boots, men frågar du kollegor i min organisation är jag övertygad om att de skulle önska större närvaro! Jag tackar ödmjukt för påminnelsen!

 

Välkommen att fortsätta diskutera platschefens roll på Facebook!

Publicerad 2014-10-06 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier