Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Fler sjukskriver sig på grund av för hög arbetstakt

Sjukfrånvaro som en följd av alltför mycket arbete, för hög arbetstakt och relationsproblem på arbetsplatsen, som mobbning och trakasserier, har ökat kraftigt den senaste fyra åren.

Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket ”Arbetsskador 2013” som handlar om sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker.

Arbetsmiljöverket har nu sänt ut ett förslag på remiss om regler för arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling. Det är delar av förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna. Att vi nu kan presentera ett förslag som syftar till att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö på våra arbetsplatser och förebygga ohälsa är mycket positivt, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

– Att bli sjuk av jobbet får stora konsekvenser, både för den enskilde, men också för arbetsgivaren och för samhället i stort, i form av bland annat ökade kostnader för sjukfrånvaro. I en situation där vi kommer att behöva arbeta längre upp i åren är det ännu viktigare att komma tillrätta med detta, säger han vidare.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren se till att personalens arbetsbelastning inte orsakar ohälsa. Det ska finnas tillräckligt med resurser på plats för att utföra arbetet. Att se till så att de krav som ställs på arbetet är tydliga anges som exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta preventivt.

Arbetstider och mobbning

Arbetsgivaren ska också förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa, enligt förslaget. Risker kan till exempel finnas vid skiftarbete eller nattarbete. Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.

Regler för hur man ska hantera konflikter och kränkande behandling (mobbning) ingår också i förslaget. Arbetsgivaren ska bl.a. se till att det finns rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras.

Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt förslaget. Målen kan mätas i exempelvis arbetstillfredsställelse.

Arbetsmiljöverket inspekterar mot stress under oktober månad, som en del i en EU-gemensam kampanj.

Text: Pamela Collin

Källa: Arbetsmiljöverket

Publicerad 2014-09-22 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier