Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Byggstartsindex per augusti visar på försiktig utveckling

Enligt källdata från Mitt Sverige Bygger visar byggstartindex per augusti (+6,9%), vilket är en dämpning från (+14,1%). Siffrorna visar tecken på att toppen i Stockholmsregionen är nådd och att volymen av projekt i produktionen är hög, men minskande på sikt. För hösten ser vi en stabil marknad med riktning sidledes till svagt fallande.

Nationellt är nyproduktionen av flerbostadshus fortsatt god (+33,4%). Aktiviteten är hög främst i de tre storstadsregionerna. Västra Götaland har idag index (+51%) mot (-21%) för ett år sedan. I Stockholms län har nystarterna bromsats in till (+14%) och Skåne ligger på (+41%).

På väg- och anläggningssidan visar data en fortsatt svag tendens. Trots att index rört sig i sidled är projekteringsindex så pass svagt (-31,4%) att det inte kan skönjas någon stark trend uppåt. Däremot kan vi se lokala variationer. Region Öst med Stockholm och Uppsala sticker ut med (+60,3%).

I kategorin Offentliga och kommersiella lokaler ser skolor, sjukvård och kontor bäst ut. Den här typen av lokaler har varit svår att bedöma under året. Index från april på (+7,5%) har idag sjunkit till (+5,2%).

Enligt Mitt Sverige Bygger förväntas en förbättring under 2015, som följd av en längre period av expansivt bostadsbyggande.

(Källa: MSB Online – Mitt Sverige Bygger)

Publicerad 2014-09-05 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier