Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Dålig kommunikation kostar

Bristfällig kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder per år. Det visar en ny undersökning där Svensk Byggtjänst tillfrågat 240 chefer inom byggprocessen. Och störst är bristerna hos byggherrarna.

Resultaten har inte ändrats nämnvärt från den motsvarande undersökning som genomfördes 2007.

− Då som nu anser de tillfrågade att bristfällig kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med 13 procent. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Otydliga anbudsunderlag och bygghandlingar samt olika information till olika aktörer anges som främsta orsak till att kommunikationen inte fungerar. Överföringen av information behöver alltså bli betydligt bättre.

Undersökningen, som har genomförts via telefonintervjuer under våren 2014, avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Företagen omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter.

Hur ser du som byggchef och arbetsledare på kommunikationen i byggprocessen? Fungerar den som den ska eller kan den förbättras – i så fall hur? 

Text: Pamela Collin

Källa: Svensk Byggtjänst

 

 

 

Publicerad 2014-06-16 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier