Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Gigantiskt miljardprojekt: Fler bostäder skapas när elen grävs ner

Stora markområden kan öppnas för bostadsbyggande när Stockholms län får ett nytt och säkrare elnät som huvudsakligen ska grävas ner. Mångmiljardprojektet har döpts till Stockholms ström och består i sin tur av ett 50-tal delprojekt. Det handlar om att lägga om högspänningsledningar och om rivning av gamla ledningar i praktiskt taget alla kommuner (20 av länets 26 kommuner).

Tunneln, eller Citylink som den kallas med plats för 400 kilovolts elledningar och som ska borras djupt, djupt nere i berget, kommer att skapa ny mark för tusentals bostäder.  Tanken är att Stockholm på detta sätt ska kunna expandera utan risk för elbrist.

Tack vare att tunneln i huvudsak kommer att borras med en enormt stor borr och alltså inte sprängas kommer det att bullra mindre och risken för sprickor och sättningar är också mindre när man borrar än vid sprängning.  Tunnelborrningen ska enligt planerna börja 2016 och vara klart 2019. Men hela projektet Stockholms ström kommer sannolikt inte vara klart förrän 2021 och då ska 15 mil ledningar i luften ha försvunnit i en lång rad kommuner och nya områden vara tillgängliga för bostadsbyggande.

När det gäller transport av ström är ledningar i luften det billigaste sättet, kabel som grävs ner ganska ytligt under marken är dyrare och absolut dyrast är det att lägga kablarna i tunnlar. Å andra sidan är det i motsats till de bägge första alternativen ganska fritt att bygga ovanpå kablar som är dragna i borrade tunnlar, vilket ger uppenbara fördelar när det handlar om att kunna använda marken mer effektivt. Men det finns ett motsatsförhållande mellan elbolagen som föredrar de billigaste lösningarna och kommunerna som vill skapa mer mark för exempelvis bostadsbyggande.

Text: Pamela Collin

Källa: DN, 18mars/2014

Publicerad 2014-06-10 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier